Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Netcad, CBS Kongresi’ne Damgasını Vurdu

22 Kasım 2017

Ülkemizin en yaygın kullanılan, Mühendislik ve Coğrafi Bilgi Sistemleri yazılım firması Netcad, Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi’nin etkin katılımcılarından biri oldu.

15-18 Kasım 2017 tarihleri arasında Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) tarafından Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Adana Şube Başkanlığı’nın ev sahipliğinde Çukurova Üniversitesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Netcad, hem panelde görev aldı, hem bildirileri hem de posterleriyle boy gösterdi.

Netcad etkinliğe dördü sözlü, ikisi poster olmak üzere 6 bildiri ile katıldı. Sözlü sunumlarda, Netcad Proje Geliştirme Yöneticisi Tuba Yalçın ilk olarak Enerji Nakil Hatlarında Arızaların Önceden Tahmin Edilmesinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Kullanımını SÜPERGÖZ Projesi’ni sundu. Ardından da CBS Projelerinde Çevik Yaklaşımlar isimli bildirisini MERBIS Örneği ile anlattı.  Netcad Proje Uzmanı Dinçer Uygun ise Netcad Birlikte Çalışabilirlik Platformu isimli bildirisiyle yer aldı. Son olarak Netcad Kurumsal Temsilcisi Dr. Emin Bank, Sensör Verilerinin Kent Otomasyonunda Bütünleşik Kullanımı isimli bildiriyle Netcad-IOT çözümünü sundu. Dinleyicilerin yoğun ilgisini gören sunumlar, katılımcıları da Netcad projeleri hakkında oldukça bilgilendirdi.

Poster sunumlarında ise Proje Uzmanı Yunus Emre Şen tarafından hazırlanan Harita Destekli Asansör Denetimi Takip Projesi ile Proje Uzmanı Taşkın Özkan tarafından hazırlanan Taşınmazların İş Akış Süreçleri ve Coğrafi Bilgi Sistemlerine Entegre Olarak Yönetilmesi bildirileriyle yer alan Netcad, kongreye projeleriyle de iz bırakmış oldu.

Panel oturumlarında da kendini gösteren Netcad’in Kurumsal Temsilcisi Dr. Emin Bank, CBS Özel Sektörü: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri oturumunda panelist olarak yer aldı.

Kongreye her yönden yoğun destek veren Netcad, sektörün ilerleyişine katkıda bulunmak için çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.