Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Acil Durumlara Hazır

26 Ocak 2018

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB), sorumluluğundaki tüm kaynakları merkezi bir sistemden yönetmek ve oluşabilecek acil durumlarda ilgili kaynakların sevk ve idaresini hızlı ve güvenilir bir şekilde sağlamak için NETCAD iş birliği ile Kaynak Envanter Bilgi Sistemi (KEBS) projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında ilgili kurumlardan servisler aracılığıyla bakanlığa ulaşan veriler incelenerek, analiz çalışmaları gerçekleştirildi. Bu çalışmalar neticesinde, kaynakların kolay, hızlı ve verimli yönetilebildiği bir sistem oluşturuldu. Bu sayede de oluşabilecek acil durumlara hızlı cevap verilmesi, olay yönetiminin sağlanması ve kurumlardan gelecek olan taleplere ait kaynak tahsislerinin kontrollü bir şekilde yapılması sağlandı. Ayrıca coğrafi bir karşılığı olan verilerin harita üzerinde gösterimi sağlanarak harita etkileşimli envanter sorgusu yapılabilir hale geldi.

Karar Destek Sisteminin altyapısını da oluşturan KEBS projesi ile envanter yönetimi ve Olay/Talep/Tahsis sürecinin yanında organizasyon yapısında bulunan yerel ve ulusal düzeydeki tüm hizmet gruplarına ait kişilerin bilgilerine ulaşılabilecek.