Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Haritada Sorgu Sonucundan Nasıl Filtreleme Yapılır

Haritada yapılan sorgulama işlemi ardından, sorgu sonuçları üzerinden filtreleme işlemi yapılabilir. Netigma haritası, sorgu sonucunda yer alan veri kolonlarından bir form oluşturur. Forma sorgu sonucu üst kısmında yer alan büyüteç ikonuna tıklayarak ulaşılabilir. Sorgu editörlerinin ilk üçü açık diğerleri kapalı olarak görüntülenir. Alan başlığının sağındaki mavi ok'a basılarak editör genişletilip daraltılabilir. Editörlere uygun arama kriterlerinin girilmesinin ardından arama sonuçları ve highlight girilen değerlere göre otomatik olarak değişecektir. 

Aşağıdaki örnekte, Mahalle Adı ve Yol Türü alanlarından çoklu seçim yapılmıştır. Harita işlem menüsü altındaki kırmızı butonlar, yapılan seçimin kriter özetini gösterir. Alan filtreleri bu butonlardan kaldırılabilirler. Editör içerikleri ilk yapılan sorgulama işleminin ardından bir kere oluşturulduktan sonra, filtreleme işlemi ile yeni oluşan sorgu sonucunda göre birbirlerini güncellemezler.  Yani örneğin önce Mahalle Adı olarak Adnan kahveci girildi ve sorgu sonucunun değiştini varsayarsak, şayet yeni sorgu sonucun içerisinde, Yol Türü Bulvar olan bir kayıt olmasa da, Yol türü seçeneklerinde Bulvar görülmeye devam eder.

 

Örnekte kentrehberi poi sorgusu yapılmış ve form,  sorgu sonucunda yer alan Mahalle Adı, Yol Adı,  Yol Türü, Adı, ve Faaliyet Adı alanlarından oluşmuştur. Farklı veri tipleri ve durumlar için farklı sorgu editörler otomatik olarak oluşturulur. 

Editör Tipleri

Çoklu seçim kontrolü: Lookup ve içinde 100 den az farklı veri içeren alanlar için çoklu seçim kontrolü oluşturulur, Birden fazla seçenek işaretlenebilir. Veri tabanında IN sorgusu çalıştırılır.

Metin kutusu: İçinde 100 den fazla farklı metin içeren, metin tipindeki alanlar için metin kutusu kontrolü oluşturulur. İçinde yazılan ifade, veri tabanında içerir (LIKE '%bar%') kuralı ile çalıştırılır.

Sayısal aralık: Ondalıklı sayı içeren alanlar için, sayı kaydıracı kontrolü oluşturulur.  Veri tabanında between operatörü çalıştırılır.

Sayısal Metin Kutusu : Veri tipi tam sayı olan alanlar için bu editör üretilir. Kullanıcı sayısal olmayan bir veri giremez. Girilen değere eşit olan kayıtlar listelenir. 

Tarih Kontolü : Veri tipi tarih olan alanlar için oluşturulur. Kullanıcı geçersiz bir tarih girişi yapamaz. Girilen tarih değerine denk gelen günün başı ile sonu arasındaki kayıtlar listelenir.

Doğru Yanlış : Veri tipi doğru / yanlış  (boolean) olan alanlar için oluşturulur. Örn: Aktif / Pasif.

 

Sorgu Formu üst kısmında yer alan butonlar ile kapatılıp açılabilir ya da haritanın sağına sabitlenebilir. Bu sayede sorgu sonucu ve sorgu formu aynı anda görüntülenir. 

Ekran Görüntüleri

 

 

 

 

 

  • No labels