Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tokat Erbaa Belediyesi’nde KEOS Çalışmaları Tamamlandı

29 Ağustos 2018

Tokat Erbaa Belediyesi, Kent Otomasyon Sistemi projesini hayata geçirirken Netcad yazılımlarını tercih etti.

Proje, iki kurumun yoğun ve titiz çalışmaları neticesinde verilerin hızlı bir şekilde sisteme aktarılması suretiyle tamamlandı. Proje, 05 Temmuz 2018 tarihinde yapılan Proje Teslim Toplantısı ile Erbaa Belediyesi çalışanlarına tanıtıldı.

Erbaa Belediyesi’nin ilçe sakinlerine verdiği hizmetler sırasında kullandığı pek çok veri bu proje ile birlikte kıymetlendirilerek akıllı veriler haline getirildi. Bu kapsamda halihazır haritalar, plan paftaları, kadastro verisi ve MAKS entegrasyonu ile ruhsat belgeleri Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) alt yapısında toplanarak personelin hızlı erişimine sunuldu. E-devlet hizmetlerinden biri olan TKGM servislerine erişim platformu sağlayan Netcad çözümleri sayesinde mülkiyete dair işlemlerde de doğru ve güncel veriye hızlı erişim sağlandı. MAKS’den inen yapı ruhsatlarına hızlı bir şekilde erişen belediye personeli vatandaşa daha hızlı hizmet vermekte ve E-imar ile vatandaş imar durum belgelerini internet üzerinden sorgulayabilmektedir. Böylece Taşınmaz Bilgi Sistemi ile kurum personelleri Belediye’ye ait taşınmazları çok daha kolay yönetmektedir.