Skip to end of metadata
Go to start of metadata

TUCBS Entegrasyon Projesi Yönetici Bilgilendirme Çalıştayı Kamuyu Bir Araya Getirdi

07 Eylül 2018 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Türkiye CBS sektörüne iz bırakacak projelerinden birisi olan TUCBS Entegrasyon Projesi’nin Yönetici Bilgilendirme Çalıştayı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yöneticilerinin katılımı ile 06 Eylül 2018 tarihinde düzenlendi. 

Çalıştay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı CBS Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Sn. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Bayraktar’ın açılış konuşması ile başladı. Sn. Bayraktar konuşmalarında, TUCBS Projesi’nin 100 günlük eylem planında yer alan projelerden olduğunu, sonuçlarının tüm kurumlarımızın verimliliğini artıracağını belirtti. Sn Bayraktar konuşmalarında, UCBS Yönetmeliği, CBSGM tarafından yayınlanan Geoportal, üzerinde çalışılmakta olan Ulusal CBS Stratejisi ve Eylem Planı ve Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı konularında katılımcılara bilgi verdi. 

Akabinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı CBS Genel Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Daire Başkanı Sn. Dr. Akın Kısa, CBS Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaları aktardı. Sn. Kısa, özellikle TUCBS Entegrasyon Projesi ile ilişkili bir şekilde yürütülmekte olan Ulusal CBS Stratejisi ve Eylem Planı ve TUCBS Standartlarının Belirlenmesi projelerine ilişkin detaylı bilgi aktardı.

TUCBS Entegrasyon Projesi’nin yüklenicisi olan Netcad Yazılım A.Ş. Kamu İş Geliştirme Müdürü Sn. Hande Bilir’in projeye ilişkin gelişmeleri aktardığı sunumu ile devam etti. Sn. Bilir; TUCBS Entegrasyon Projesinin 27.06.2018’de başladığını,  bugüne kadar yürütülen çalışmalar kapsamında, 13 Kamu Kurumu ve 19 Büyükşehir Belediyesinin yerinde ziyaret edildiğini belirterek, yapılan tespit çalışmaları neticesinde oluşan bulguları katılımcılar ile paylaştı.

Çalıştayın son kısmında, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının değerli yöneticileri, projeye ilişkin görüş ve önerilerini paylaştılar. Katılımcılar tarafından, coğrafi veri paylaşımının tüm sektörler için büyük bir ihtiyaç olduğu; bu doğrultuda, TUCBS Entegrasyon Projesi’nin ülkemizin stratejik projelerinden birisi olduğu ve bu proje ile veri paylaşımına yönelik önemli mesafeler kaydedileceğini dile getirildi.