Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Antalya Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü Kurum İçi CBS Entegrasyon Çalışmalarına Başlandı

17 Eylül 2018

Antalya Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü kurum İçi CBS entegrasyon çalışmalarına başlandı.

Çalışmalar kapsamında yapılacak analizler, ASAT Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü, Harita Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü ile Etüt ve Plan Şube Müdürlüğü’nün yetkilileri ve Netcad Yazılım Proje Geliştirme Grup Yöneticisi Onur Palabıyık ile Yerel Yönetimler İş Geliştirme Grup Yöneticisi Sinan Dibek’in katılımı ile gerçekleştirildi.

Birimlerde üretilen farklı verilere program bağımlılığı olmaksızın kurum içindeki yetkiler dahilinde erişilebilmesine yönelik çalışmalarda CBS biriminin ürettiği altyapı verileri, Kamulaştırma biriminin ürettiği taşınmaz ve mülkiyete esas veriler ve Etüt Plan birimine ait Proje verileri entegrasyonu öngörülmektedir.