Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tanım Adlarını Göster

Projede kullanılan tanım isimlerini, istendiği zaman ekran üzerinden takip üzerinden takip edilmesini sağlayan işlemdir.

İşlem sonucunda KP_TANIM adında yeni bir tabaka oluşacaktır. Tanım adlarını bu tabaka üzerinden yönetebilirsiniz.

 

 

 

 

 

  • No labels