Skip to end of metadata
Go to start of metadata

İzmir Büyükşehir Belediyesi Adres Verilerine İlişkin Numarataj Servisini İlçe Belediyeleri ile Paylaşmaya Başladı

26 Ekim 2018

İzmir Büyükşehir Belediyesi Harita ve CBS Dairesi Başkanlığı; İzmir ili genelinde üretilen ve güncelliği sağlanan adres verilerini, web servis teknolojileri aracılığıyla ilçe belediyeleri ile paylaşmaya başladı.

İlk olarak Konak Belediyesi’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yapmış olduğu protokole dayanarak devreye alınan web servisleri sayesinde, büyükşehir belediyesi tarafında güncellenen adres verilerinin online olarak İlçe Belediyelerinin KEOS Bilgi Sistemi içerisinde görüntülenmesi sağlandı.

Netcad Yazılım tarafından hazırlanan coğrafi adres verilerinin entegrasyonu sayesinde tüm ilçeler kendi yetki sahalarında meydana gelen değişiklikleri bu altyapı ile görüntüleyebilme imkânı buldu ve böylelikle çift taraflı işleyiş sona erdi. Adres verisinin kaynağından uçlara veri akışının sağlandığı Entegrasyon Projesi, Konak Belediyesi sonrasında Menderes Belediyesi’nde de devreye alınarak hem kurum içine hem de vatandaşın erişim sağladığı uygulamalara entegre edildi. Diğer ilçeler de protokol yaptıkça entegrasyona dahil ediliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilçe belediyelerine sunmuş olduğu bu önemli hizmet ile ilçe belediyelerinin güncel adres verilerine ulaşımı ve kullanmış oldukları Netcad KEOS yazılımlarına entegrasyonu önemli ölçüde kolaylaşmış ve Türkiye ölçeğinde de örnek projelerden birine imza atılmıştır.