Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Veri Formatları

1. Haritacılıkta kullanılan iki temel veri formatı vardır. Bunlar:

  • Raster Veri       
  • Vektör Veri

Raster  veriler, birbirine komşu gridal yapıdaki aynı boyutlu hücrelerin biraraya gelmesi ile oluşur. 

Eşit ölçüde satır ve sütunlardan oluşur.

  • Her bir hücre bir değerde toplanır.
  • Detaylar hücre boyutlarına bağlıdır.

Hücrelerin herbiri piksel olarak tanımlanmaktadır. Raster veriler genellikle fotoğraf ya da haritaların taranması ile elde edilirler.

Projelerde kullanılan uydu görüntüleri, hava fotoğrafları ve kağıt haritalar raster veri formatında depolanır.

Raster verilerden bazıları yönetilemezler,  genellikle projelerde vektör veri üretimi amacıyla altlık olarak kullanılırlar.

 

Vektör  veriler koordinatlarla (x,y,z) temsil edilebilen ve yönetilebilen verilerdir.

Üç tip geometriye sahiptirler. Bu geometriler;

Nokta veri katmanı için bir tane X,Y değeri vardır. Başlangıç ve bitiş noktaları için X,Y değeri olan veriler çizgi veri katmanıdır. Alan veri katmanının başlangıç ve bitiş X,Y değerleri aynı olur.

Aynı Bölegeye ait Vektör ve Raster veri örnekleri aşağıda mevcuttur.

 

 

 

  • No labels