Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2.1. Raster Verilerin Yüklenmesi

Icon

Kamulaştırma parsellerinin sayısallaştırılması adına uygulama sahasının raster altlıklarının grafik ekrana yüklenmesi gerekir.

1. Katman Yöneticisi / Referanslar / Ekle / Dizin işlemine giriniz.

2. Açılan dialog penceresindeki 'Taranacak Dizin' satırının yanındaki [ ... ] butonuna tıklayınız. 'KAMU_UYGULAMA' klasörünü seçiniz. Pencere içerisinde 'Alt Dizinleri Tara' seçeneğini aktif hale getirerek dosya filtresi olarak 'Raster' ikonunu işaretleyiniz.

3. Dialog penceresini 'Tamam' butonu ile geçtikten sonra açılan 'SEA Opsiyonları' penceresinde 'Referansları Ayrıştırıp Ekle' seçeneği aktif iken 'Tamam' butonuna tıklayınız.

4. Raster verilerin grafik ekrana yüklendiğini gözlemleyiniz.

  • No labels