Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Raster Hazırlık İşlemleri

Raster Hazırla ile proje raster verilerinin, doğru lokasyonlarına taşınması (coğrafi referanslama) işlemine tabi tutmadan önce, grafik ekran üzerinde yerleşeceği konum, pafta adına veya veri ölçeğine göre belirlenebilir. Bu sayede coğrafi referanslanacak olan raster verilerin hızlı ve kolay referanslanması sağlanır.

Raster Hazırla ile raster verilerin ön düzeltme işlemleri de gerçekleştirilebilir. Örneğin, proje raster verileri scannerda taranırken, ters, eğik vb. hatalar ile taranmış olabilir. Raster Hazırla penceresindeki aynalama, raster döndürme gibi raster ön düzeltme işlemleri bu hataların giderilmesini sağlayacaktır.

Katmanlar altına yüklenen 1/25000 ölçekli I45-D1 verisi üzerinde fare sağ tuşu ile açılan pencereden Raster Hazırlık işlemine girilir.

 Gerekiyorsa Raster Ön Düzeltmeleri bölümünü kullanarak aynala, kes ve döndür gibi seçenekleri kullanarak dönüşüm öncesinde raster veri üzerinde ön düzeltmeleri gerçekleştirebilirsiniz.

Pafta Adı Biliniyor sekmesinde pafta adını yazıp (I45-D1) Uygula işlemine girildiğinde, Coğrafi Referanslama işlemi için referans olarak kullanacağımız, pafta indeks sınırını, otomatik olarak ekrana çizdirip, raster verimizi de içerisine konumlandırmış olacağız.Raster verinin pindex sınırları içerisinde olması gereken bölümü pafta etiketi dışındaki kısımlardır. Bu işlem ile raster verinin, dönüşüm öncesi ön hazırlığı tamamlanmış olacaktır. Coğrafi referanslama işlemi bu aşamadan sonra gerçekleştirilecektir.
Netcad ekranına yüklenmiş raster veriler üzerinden proje üretimine başlamadan önce, raster verinin olması gereken koordinat değerlerine gönderilmesi ve ekranda orijinal boyutlarına getirilmesi için coğrafi referanslama işlemine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu işlemin gerçekleştirilebilmesi için Netcad içerisinde alternatif dönüşüm yöntemleri (afine, polinom, vd.) tanımlanmıştır.

 

 

 

  • No labels