Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Görünürlük Alanı Tanımlama

 Proje verilerine, belirlenen bir sınır dâhilinde veya hazır bir referans kullanılarak (pafta indeks sınırı, vb.) görünürlük veya görünmezlik alanları tanımlanabilir.

Referanslar altında bulunan coğrafi referanslama işlemi gerçekleştirilen I45-D1_POLY.tif raster veri üzerinde sağ tıklayarak Özellikler işlemine girilir.

Açılan Referans Özellikleri penceresinde '+' butonuna tıklayarak Netcad ekranında fare sol tuşu ile tıklandığında açılan seçim penceresinde, seçmek istediğimiz alanı (pafta indeks sınırı) F3: Seç ile seçerek görünürlük alanı oluşturmaya başlayınız. Görünürlük alanı sınırı için referans olarak kullanacağımız pafta indeks sınırına tıklayarak görünürlük alanı tanımlama işlemi gerçekleştirilir.


Görünürlük alanı tanımlama işlemi sonrasında pencere Tamam ile kapatıldığında, ilgili işlemin gerçekleştirildiği, pafta kenarlarının seçtiğimiz sınır dahilinde kesildiği gözlemlenir.

 

 

 

  • No labels