Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Altlık verilere uygun Alan, Çizgi ve Nokta formatlarında sayısallaştırma işlemleri

1. CUMHURIYET_ADA tabakasının üzerine tıklayınız ve aktif hale getiriniz.

2. Giriş menüsündeki ALAN butonuna tıklayarak 59 numaralı adanın etrafını fare sol tuşa tıklayarak çizin ve fare sağ tuş ile işlemi sonlandırın.

3. İşlemi sonlandırdığınızda açılan ekranda Adı bölümüne 59 yazın ve Tamam ile işlemi sonlandırın.

4. CUMHURIYET_PARSEL tabakasının üzerine tıklayınız ve aktif hale getiriniz.

5. Giriş menüsündeki ÇİZGİ butonuna tıklayarak 59 numaralı adanın parsellerini fare sol tuşa tıklayarak çizin ve fare sağ tuş ile işlemi sonlandırın.

6. Görünüm menüsündeki Etiket Ayarları altında Alan Adları'nı aktif edin ve Referanslar altındaki rasterınızı kutuya tıklatarak pasif hale getirin. Çiziminizin son halini gözlemleyin.

7. DIREK tabakasının üzerine tıklayınız ve aktif hale getiriniz.

8. Giriş menüsündeki NOKTA butonuna tıklayın açılan ekrana aşağıdaki değerleri girin ve TAMAM'ı tıklayın.

 
  • No labels