Skip to end of metadata
Go to start of metadata

8.1. Parsel ve Direk Noktalarının Üretilmesi

DİREK KÖŞELERİNE NOKTA ÜRETME

1. Örnek Veri sekmesi içerisinde yer alan 'KAMU_UYGULAMA' klasöründeki 'ENH_DIREK.NCZ' dosyasını açınız.

 2. Katman Yöneticisi içerisinde 'KM_DIREK' katmanı haricindeki diğer katmanların görünürlüğünü pasif duruma getiriniz.

3. Katman Yöneticisi'nde '+' butonuna tıklayarak 'DIREK_NOKTA' adında katman oluşturunuz.

4. 'DIREK_NOKTA' katmanı aktif iken Hesap / Otomatik Nokta Üret işlemine giriş yapınız.

5. Hızlı Seçim Araçları bölümündeki Tümünü Seç butonuna tıklayınız.

6. Fare sağ tuş ile tıklayarak işleme devam edildiğinde açılan dialog penceresinde, Başlangıç No: D1, Sıralama Tipi: Kenar Sıralı, İsimlendirmede kapalı tabakalar da dahil edilsin: Pasif olarak veri girişi sağladıktan sonra 'Tamam' butonu ile pencereyi geçiniz.

7. Grafik ekran üzerinde direk köşelerine noktaların üretildiğini gözlemleyiniz.

PARSEL KÖŞELERİNE NOKTA ÜRETME

1. Katman Yöneticisi içerisinde 'KAD_ALN' tabakası haricindeki diğer tabakaların görünürlüğünü pasif duruma getiriniz.

2. Katman Yöneticisi'nde '+' butonuna tıklayarak 'PARSEL_NOKTA' adında katman oluşturunuz.

3. 'PARSEL_NOKTA' katmanı aktif iken Hesap / Otomatik Nokta Üret işlemine giriş yapınız.

4. Hızlı Seçim Araçları bölümündeki Tümünü Seç butonuna tıklayınız.

5. Fare sağ tuş ile tıklayarak işleme devam edildiğinde açılan dialog penceresinde, Başlangıç No: 1, Sıralama Tipi: Kenar Sıralı, İsimlendirmede kapalı tabakalar da dahil edilsin: Pasif olarak veri girişi sağladıktan sonra 'Tamam' butonu ile pencereyi geçiniz.

6. Grafik ekran üzerinde parsel köşelerine noktaların üretildiğini gözlemleyiniz.


 

 

  • No labels