Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2.9 Çıktı İşlemleri

Netcad GIS sahip olduğu akıllı ve dinamik çıktı şablonu yeteneği sayesinde GIS ve CAD projelerinin çıktılarının mevzuatlara uygun olarak kolaylıkla alınmasını sağlar.
Çizim Şablonu, çizdirilecek projeler için daha önceden hazırlanmış bir akıllı altlık, bir layout düzlemi olarak düşünülebilir. Bu amaçla hazırlanan şablonlar CBS projelerinin çıktılarını almak için kullanılabilir. 
Çizim şablonları projede çıktı alınması istenilen alanın konumunun belirlenmesi, çıktıda yer alması istenilen lejand, ölçek çubuğu, yön oku, proje başlığı, koordinat gridleri, projeksiyon bilgisi, hazırlayan, kurum logosu, projeye ilişkin notlar vb. bilgilerin çıktıya otomatik olarak yansımasını sağlamaktadır.

Kullanıcı tanımlı bir çıktı şablonu oluşturulması hakkında (?)

1. Netcad içerisinde İmar uygulamalarında kullanılan hazır çıktı şablonlarının kullanımı konusunda Uygulama Menüsü altından Çizdir işlemine girilirerek Çizdir seçeneğine tıklanır.

2. Düşey Menülere gelen Çizdir sekmesinde Şablon seçebilmek için 3 noktaya tıklanarak ilgili çıktı şablonu (2014_UIP_MPYY.NCZ) seçilir ve Çizdir seçeneğine tıklanır.

3. Seçilen çıktı şablonu imlecin ucuna gelir ve grafik ekranda plan verisini içerecek şekilde ekrana yerleştirilerek çıktı alınır.


 

  • No labels