Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Birimler ve Görünüm

Icon
SeçenekAçıklama
Koordinat DuyarlılığıObje koordinatlarının ondalıklı kısımlarının hane sayısı girilir. Objelerin koordinat değerleri noktadan sonra burada yazılan hane kadar gösterilir. Gerek ekranda gerekse çıktılarda bu şekilde görünecektir.
Kot DuyarlılığıObje kotlarının (Z) ondalıklı kısımlarının hane sayısı girilir. Objelerin kot değerleri noktadan sonra burada yazılan hane kadar gösterilir. Gerek ekranda gerekse ilgili çıktılarda bu şekilde görünecektir.
Alan DuyarlılığıAlan miktarlarının ondalıklı kısımlarının hane sayısı girilir. Alan değerleri noktadan sonra burada yazılan hane kadar gösterilir. Gerek ekranda gerekse ilgili çıktılarda bu şekilde görünecektir.
Uzunluk DuyarlılığıObje uzunluk değerlerinin ondalıklı kısımlarının hane sayısı girilir. Objelerin uzunluk değerleri noktadan sonra burada yazılan hane kadar gösterilir. Gerek ekranda gerekse ilgili çıktılarda bu şekilde görünecektir
Kiriş Dik BoyDaireleri oluşturan doğruların kiriş dik boy değerleridir. Bu değer ne kadar küçük olursa daireyi oluşturan doğruların sayıları da artacaktır.
SeçenekAçıklama
Koordinat Panelinde Z Değerini GösterGrafik ekranda çizim yapılırken Z değerinin de koordinat panelinde gösterilmesini sağlamaktadır.

Birim Ayarları

SeçenekAçıklama
GenelBir sayının virgülden sonraki ondalık bölümünün basamak sayısını belirlemek için duyarlılık bölümü kullanılır. Bu bölümden ayrıca hesap makinesine ulaşılabilir.
Hacim

Projedeki hacim değerleri istenilen hacim birimi ile hazırlanabilir. Birim bölümünden hacim değeri olarak m3 ya da litre (lt) birimi, duyarlılık bölümünden virgülden sonraki basamak sayısı ayarlanabilir.

UzunlukObje uzunluk değerlerinin ondalıklı kısımlarının hane sayısı girilir. Objelerin uzunluk değerleri noktadan sonra burada yazılan hane kadar gösterilir. Gerek ekranda gerekse ilgili çıktılarda bu şekilde görünecektir
Ağırlık

Projedeki ağırlık değerleri istenilen ağırlık birimi ile hazırlanabilir. Birim bölümünden ağırlık birimi, duyarlılık bölümünden virgülden sonraki basamak sayısı ayarlanabilir.

AlanAlan miktarlarının ondalıklı kısımlarının hane sayısı girilir. Alan değerleri noktadan sonra burada yazılan hane kadar gösterilir. Gerek ekranda gerekse ilgili çıktılarda bu şekilde görünecektir.
Hız

Projedeki hız değerleri istenilen hız birimi ile hazırlanabilir. Birim bölümünden hız birimi, duyarlılık bölümünden virgülden sonraki basamak sayısı ayarlanabilir.

Eğim

Projedeki eğim değerleri istenilen birimde hazırlanabilir. Birim bölümünden yüzde eğim (% ..) ya da eğim (tanjant alfa) değeri, duyarlılık bölümünden virgülden sonraki basamak sayısı ayarlanabilir.

Açı

Projedeki açı değerleri istenilen açı birimi ile hazırlanabilir. Birim bölümünden açı birimi, duyarlılık bölümünden virgülden sonraki basamak sayısı ayarlanabilir.

Km

Projedeki koordinat değerleri istenilen koordinat birimi ile hazırlanabilir. Birim bölümünden koordinat değeri olarak desimal degree (dd), derece-dakika-saniye (dms) ya da metre (m) birimi, duyarlılık bölümünden virgülden sonraki basamak sayısı ayarlanabilir.

KotObje kotlarının (Z) ondalıklı kısımlarının hane sayısı girilir. Objelerin kot değerleri noktadan sonra burada yazılan hane kadar gösterilir. Gerek ekranda gerekse ilgili çıktılarda bu şekilde görünecektir.
DebiProjedeki debi değerleri istenilen birimde hazırlanabilir. Birim bölümünden lt/sec ya da m3/h değeri, duyarlılık bölümünden virgülden sonraki basamak sayısı ayarlanabilir.
KoordinatObje koordinatlarının ondalıklı kısımlarının hane sayısı girilir. Objelerin koordinat değerleri noktadan sonra burada yazılan hane kadar gösterilir. Gerek ekranda gerekse çıktılarda bu şekilde görünecektir.

  • No labels