Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Netcad Yükseklik İstemcisinden Nokta Üretilmesi

Netstore uygulamalarında yer alan Yükseklik istemcisi ile nokta üretiminin yapılabilmesi için projenize referans olarak online haritaların eklenmesi gerekmektedir. Eklenen online haritalarda belirtilen parametre ve sunucuların sunmuş olduğu yükseklik değerini grafik ekrana bu uygulama ile getirilmesini sağlanılabilmektedir.

Netcad Yükseklik İstemcisinden Nokta Üretilmesi İçin;

  • Netcad Yükseklik İstemcisi kullanılarak nokta üretilebilmesi için Uygulama Menüsü\ Netstore üzerinden ilgili ürünü aktif hale getirilmesi gerekmektedir.

  • Ürün İndirilerek aktif hale getirildikten sonra Referanslar \Ekle\Online Haritalar işlemiyle Online Harita seçimi yapılır.
  • Araçlar Yükseklik İstemcisi işlemine girilir.

  • Grafik ekranda noktası alınmak istenilen alan çevrimi yapılır ve açılan pencerede parametre değerleri yazılır.
  • Parametre Değerleri

 

URL Formatı bölümünde yer alan key bölümüne & bölümünden sonra Bing Uydu Fotografı için https://www.bingmapsportal.com/Application# adresinden elde edeceğiniz değerini girilmesi gerekmektedir. Diğer sunucular içinde key değerleri elde edildikten sonra aynı şekilde URL bölümüne yazılması gerekmektedir.

İşlemAçıklama
Yatay AralıkYatayda örneklemenin kaç metre aralıklarla yapılacağını belirtir.
Düşey AralıkDüşeyde örneklemenin kaç metre aralıklarla yapılacağını belirtir.
Tabaka AdıOluşturulacak noktaların hangi katmanda oluşacağını belirtir. Boş bırakılırsa noktalar aktif katmanda oluşur.
URL FormatıHangi servisten yükseklik bilgisinin isteneceği adres bilgisini içerir.
Z DeğeriServis sonucundaki Z değerine nasıl ulaşılacağı bilgisini içerir.
İstek SonucuServis isteği sonucunun başarılı olup olmadığı bilgisini içerir.
Başarılı İstek Değeri“İstek Sonucu” ile gelen değerin hangi durumlarda başarılı olarak yorumlanacağı bilgisinin girildiği alandır.
Saniyede Yapılacak Maks. İstek SayısıÇok fazla nokta sorgulaması yapılmak istenmesi durumunda saniyede en fazla kaç istek yapılacağını belirtir. Bazı servisler belli zaman diliminde sadece belirli sayıda isteğe cevap vermektedir. Aşırı sorgu hatasını minimize etmek için kullanılabilir.

 

  • İşlem sonrasında noktaların belirtilen parametreler dahilinde üretildiği gözlenir.