Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 875 Next »

Netcad Canlı Eğitimlere Nasıl Katılabilirim?

Sınıfları ekranlarınıza taşıyan Netcad Canlı Eğitimleri sayesinde artık internetin olduğu her yerde eğitim alabileceksiniz. Bu yenilikçi sistemden faydalanabilmek için katılmak istediğiniz eğitimlerin her biri için www.netcad.com.tr üzerinden kayıt yaptırarak kullanıcı adı ve şifresi almanız yeterli, bu şekilde belirtilen gün ve saatte eğitimdeki yerinizi alabileceksiniz. Üstelik bu canlı eğitimler esnasında eğitmene sorular sorabilecek hem görüntü hem de ses ile interaktif katılım sağlayabileceksiniz.

Katılım öncesi eğitimde kullanmak istediğiniz donanımı (PC, laptop, tablet, cep telefonu) hazırlayabilmek için aşağıdaki işlem adımlarını takip etmeniz ve gerekli uygulamaları yüklemeniz gerekmektedir.

Canlı Eğitim Takvimi

Eğitim TarihiEğitim SaatiEğitimEğitimin KoduEğitimin BağımlılıklarıDerse KayıtDerse Giriş
08-10.01.201915.30-16.30

Netcad Temel Projelendirme Dersi

 İçerik

Proje Hazırlık ve Altlık Verilerin Oluşturulması

1. Genel Kavramlar ve Netcad Arayüzleri
2. Projeksiyon Tanımları
3. Proje Hazırlık İşlemleri
4. Raster Dönüşüm, Düzenleme İşlemleri ve Online Haritalar
5. Proje Şablonlarının Tasarlanması ve Kullanılması

Proje Veri Üretimi, Düzenleme ve Yönetimi

1. Katman Yönetimi
2. Sayısallaştırma İşlemleri
3. Temel Veri Düzenleme İşlemleri
4. Etiket İşlemleri
5. Referans Verileri Projede Kullanımı
6. Sorgulama ve Arama İşlemleri
7. Kaydetme ve Gönderme İşlemleri

Çıktı İşlemleri

1. Çıktı Şablonlarının Oluşturulması
2. Paftalama ve Çizdir İşlemleri
3. Yazıcı Konuları

1A-

 

15-16.01.201915.30-16.30

Netcad İleri Seviye Projelendirme Dersi

 İçerik

Topolojik Düzenleme, ve İleri Seviye Proje Yönetimi
1. Proje Düzenleme İşlemleri
2. Topoloji İşlemleri
3. İleri seviye Konumsal Sorgular
4. İleri Edit ve Otomatik Yakalama Özellikleri

Mimar İş Akış Tasarımları
1. İş Akışı Tasarımları
2. İş Akışlarının Fonksiyonlara Dönüştürülmesi

1B

1A

 

17.01.201915.30-16.30

Arazi Modelleme & Halihazır Haritalar & Hacim Hesapları Dersi

 İçerik

1. Saha Ölçüm Verilerinin Projeye Yüklenmesi
2. Şevlerin Oluşturulması
3. Sayısal Arazi Modeli Oluşturma ve Düzenleme
5. Eşyükselti Eğirilerinin Oluşturulması ve Kot Yazdırma
6. 3D Aktarım İşlemleri
7. Güzergah Tanımlama
8. Enkesit ve Profil İşlemleri
9. Hacim İşlemleri

1C1A
22-23.01.2019 15.30-16.30

Temel GIS Projelendirme Dersi

 İçerik

GIS Veritabanı Tasarımı, Veri Üretim ve Yönetim İşlemleri
1. Proje Veritabanı Tasarım İşlemleri
2. Lookup Tablolar ve İlişki Tanımları
3. Sayısallaştırma İşlemleri
4. CAD verilerinin GIS entegrasyonu ve Öznitelik Bilgi Girişleri
5.Tematik Haritalama ve Etiket Tanımlama İşlemleri
6. Basit Sorgular ve Tablo İşlemleri

GIS Temel Analizler ve Raporlama
1. Tampon Bölge Oluşturma
2. Overlay İşlemleri
3. Raporlama İşlemleri
4. GIS Projelerinin Çıktıya Hazırlanması

2A1A
24.01.2019 15.30-16.30

İleri Seviye GIS Projelendirme Dersi

 İçerik

1. GeoSpatial Verilerin Proje Süreçlerinde Kullanımı (SHP, TAB, MIF, E00, GML vb.)
2. İleri Seviye Sorgu ve Filtre İşlemleri
3. Farklı Formatlara Dönüşüm İşlemleri (İmport-Export)

2B

1A

2A

29-31.01.2019 15.30-16.30

Temel Yol Projelendirme Dersi

 İçerik

Yatay ve Düşey Güzergah Tanımları
1.Proje Oluşturma ve Parametre Girişleri
2. Güzergah Tanımlama ve AASHTO Standartlarına Göre Kontroller
3. En Kesit ve Profil İşlemleri
4. Kırmızı Kot Tanımları ve Düşey Kurp Hesapları

Platform Oluşturma, Şev Tanımları ve Hacim İşleri
1. Platform Tasarımı
2. Standart şev tanımları ile platform kesitlerinin üreitlmesi
3. Duvar ve Otokorkuluk Tanımları
4. Hacim Hesapları ve Brükner Dengelemesi

Proje Çıktılarının Hazırlanması
1. Plan Profil Paftalama
2. Enkesit Çizimi
3. Hacim Hesap Sonuçları
4. Kroki Çıktıları (Yatay, Düşey, Dever Krokileri)

6A

1A

1C

 


Canlı Eğitim Ders Konuları

Canlı Eğitim Ders Bağımlılıkları

  • No labels