Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Netgis Server 3D Ayarları

Netgis Server 3D’nin çalıştırılması için yapılması gereken ayarlar, Netgis Server 3D sunumu ve koordinat düzenlemeleri anlatılmaktadır. Bu ayarlar Netcad te ve Netgis Server da olmak üzere iki aşamalıdır.

Sayfa İçeriği

Daha fazla İçerik

Bilgi balonu hazırlama ile detaylı bilgiye; (info) NETGIS Server Bilgi Balonu İşleyicisi Kullanım Kılavuzu linkinden erişilebilir.

Netigma ile bilgi kartı içeriğinde (info) NETIGMA_Yardım linkinden erişilebilir.

Kurulum

NGS3D’nin Netgis Server'dan ayrı bir kurulumu bulunmamaktadır. Modül, Netgis Server ile entegre çalışır.

Netcad 'te  3D Workspace'i Hazırlama

Netgis Server 3D( NGS3D) ile sunulması istenen projelerde yapılması gereken işlemler şunlardır:

Gelişmiş Özellikler (Extended Properties)

Katmanların NGS3D’den görüntülenmesi için öncelikle 3D ile ilgili gelişmiş özelliklerinin belirlenmiş olması gerekmektedir. Gelişmiş özelliklerin görüntülenebilmesi / değiştirilmesi için <Netcad 6 dizini>/MODUL/NCCM3/ExtendedProperties dizininde Standard ve NGS3D adında, dil başına (TRK, EN) birer tane olmak üzere iki tane XML dokümanının olması gerekmektedir.

Gelişmiş özellikleri girebilmek / değiştirmek için bir katmanın özelliklerine sağ tıklanır ve Seçenekler > Gelişmiş Özellikler penceresi açılır.

Katmanın NGS3D’de görüntülenmesi için öncelikle 3D’de Gösterilsin Mi? Seçeneğinin seçili olması gerekmektedir. Netcad 6’dan görünür şekilde Netgis’e export edilen katmanlar, bu özellik de seçili ise NGS3D’de gösterilir.

Bu özellikler dışında, NGS3D’ye özgün olmayan aşağıdaki özellikler de isteğe göre tanımlanabilir: Örneğin yandaki örnek bilgi balonu Netgis Server harita İstemci'de görüntülenirken kaç piksel genişlik ve yükseklik kullanılacağı bilgisi:

  • SDK’da nesne özellikleri görüntüleme için kullanılacak bilgi balonunun genişliği ve yüksekliği
  • Nesnelerin etiketlenmesi istenirse, bu iş için kullanılacak hızlı etiket makrosu. (Hızlı etiket makrosu oluşturmak için, “Hızlı Etiket Makrosu” satırında “…” yazan butona tıklanıp Netcad 6’nın makro editörü açılır ve istenilen makrolar kolayca oluşturulur / güncellenir)
  • İlgili katman nesneleri için bilgi balonu gösterip göstermeme seçeneği
  • SDK tarafında tek tıklama ile bilgi balonunun açılması seçeneği
  • Bilgi Kartı URL si, netigma formunun açılması seçeneği

    NOT:Burada {1} yerine otomatik olarak Katman Adı, {0} yerine de seçilen nesnenin birincil anahtarı SDK tarafından konulur. Session parametresi de yine SDK tarafından otomatik olarak konulur.

    http://NetigmaAdresi/GenericClass/genelbformu.aspx?KODU= {0}&DS={1}

Netgis Server Tarafında Yapılacak Ayarlar

Netgis Server parametre sunucuda ilgili 3D ayarı yapılmalıdır.

http://<sunucu adı>/<Netgis 5 dizini>/networklinkmain.ashx?workspace=<workspace adı>

GE Api Key kısmına herhangi bir metin girmek yeterlidir. , zira artık Google Earth için Api Key gerekli değildir. Netgis Server 3D Url kısmında da yine aşağıdaki formatta bir URL girilmelidir:

Koordinat düzeltmeleri kutucuğu geçerli değildir.

 

Google Earth İle Harita Sunumu (kmz.)

Hazırlanmış bir NGS3D sunumunun / projesinin çalıştırılması için tarayıcıda şu URL’nin girilmesi gerekmektedir.

http://<sunucu adı>/<Netgis 5 dizini>/networklinkmain.ashx?workspace=<workspace adı>

Bu link bir .kmz dosyası oluşturacaktır. Buradan itibaren Google Earth’de projeyi görüntülemek mümkündür.

3D Correction (Koordinat Düzeltme) Kullanımı

NGS3D, Netcadin  kullandığı koordinat düzeltme altyapısını kullanmaktadır. Bu nedenle de koordinat düzeltme işlemleri için ayrıca bir işlem yapılmasına gerek yoktur.

Yine de belirli bölgeler için NGS3D’de gösterilen konumlara dair yeni düzeltmeler girilmek istenir ya da var olan düzeltme girdileri düzenlenmek istenirse, D:\Netcad6web\TOOLS\KML dizini altındaki correction.xml dosyası düzenlenerek projede istenilen görüntü elde edilir.

  • No labels