Skip to end of metadata
Go to start of metadata

'Microsoft.ACE.OLEDB.12.0' Sağlayıcısı yerel makine kayıtlı değil bildirimi alıyorum

Icon

İçerisinde veritabanı bulunan dosya açılırken veya yeni bir veritabanı dosyası oluştururken alınan bildirim için buradan veya İndirilebilir Dosyalar\Yardımcı Kurulumlar sayfasında yer alan Access Database Engine kurulum işleminin yapılması gerekmektedir. Bu bildirim bilgisayarınızda Microsoft Access Database Engine eklentisinin eksik olması durumunda alınmaktadır.