Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 899 Next »

Netcad Canlı Eğitimlere Nasıl Katılabilirim?

Sınıfları ekranlarınıza taşıyan Netcad Canlı Eğitimleri sayesinde artık internetin olduğu her yerde eğitim alabileceksiniz. Bu yenilikçi sistemden faydalanabilmek için katılmak istediğiniz eğitimlerin her biri için www.netcad.com.tr üzerinden kayıt yaptırarak kullanıcı adı ve şifresi almanız yeterli, bu şekilde belirtilen gün ve saatte eğitimdeki yerinizi alabileceksiniz. Üstelik bu canlı eğitimler esnasında eğitmene sorular sorabilecek hem görüntü hem de ses ile interaktif katılım sağlayabileceksiniz.

Katılım öncesi eğitimde kullanmak istediğiniz donanımı (PC, laptop, tablet, cep telefonu) hazırlayabilmek için aşağıdaki işlem adımlarını takip etmeniz ve gerekli uygulamaları yüklemeniz gerekmektedir.

Canlı Eğitim Takvimi

Eğitim TarihiEğitim SaatiEğitimEğitimin KoduEğitimin BağımlılıklarıDerse KayıtDerse Giriş
19.02.201915.30-16.30

İmar Uygulamaları Dersi

 İçerik

1. Netmap Projesi Oluşturulma ve Hazırlık İşlemleri
2. İmar Projelerinin Sayısallaştırması
3. Tescile Konu Olmayan Raporların Alınması
4. Tescile Konu İşlemler (İfraz, Tevhid.. vd.)
5. Parsel Düzenleme İşlemleri (Alan Düzenleme, Yol Dengeleme.. vd.)
6. Dengeleme İşlemleri
7. Tescile Konu Olan Raporların Alınması

3A1A 
20.02.201915.30-16.30

İmar Dağıtım Dersi

 İçerik

1. Tapu Sözel Verilerinin Aktarılması
2. Kadastro Kayıtlarının Aktarılması
3. İmar Kayıtlarının Aktarılması
4. İmar ve Kadastro Kayıtlarının Düzenlenmesi
5. İmar Dağıtım İşlemleri
6. Dağıtım Sorguları ve Raporlar

3B3A
21.02.201915.30-16.30

Kamulaştırma Dersi

 İçerik

1.Netkamu Projesi Oluşturma ve Proje Hazırlık İşlemleri
2. Sayısallaştırma İşlemleri
3. Tapu Sözel Verilerinin Aktarılması
4. Güzergah Bilgilerinin Oluşturulması
5. İfraz Alanlarının(ABC) Belirlenmesi
6.Parsel Bilgilerinin Düzenlenmesi ve Dengeleme İşlemleri
7. Kamulaştırma Projelerinin Çıktıya Hazırlanması
8. Beyannameler ve Kamulaştırma Raporlarının Hazırlanması

4A

1A

3A

26.02.201915.30-16.30

ENH Kamulaştırma Dersi

 İçerik

1. ENH Projesi Oluşturma ve Proje Hazırlık İşlemleri
2. Sayısallaştırma İşlemleri
3. Tapu Sözel Verilerinin Aktarılması
4.Güzergah Bilgilerinin Oluşturulması
5. Direk Bilgilerinin OIuşturulması ve Otomatik Düzenleme İşlemleri
6. Direk Alanlarının Belirlenmesi
7.Parsel Bilgilerinin Düzenlenmesi
8. ENH Kamulaştırma Projelerinin Çıktıya Hazırlanması
9. Beyannameler ve ENH Kamulaştırma Raporlarının Hazırlanması

4B

1A

3A

27&28.02.201915.30-16.30

 Şehir Planlama Uygulamaları

 İçerik

 İmar Planlarının 3194 Sayılı İmar Mevzuatına Göre Oluşturulması

1. Proje Parametrelerinin Oluşturulması ve Nüfus Bilgilerinin Hesaplanması
2. Referans Verilerin Projeye Eklenmesi
3. Plan Sayısallaştırma ve Düzenleme İşlemleri
4. Plan Fonksiyon Alanlarının Tanımlanması
5. Yapılaşma Hesapları ve Semboloji Tanımlamaları
6. Donatı Kontrolleri
7. Planların Çıktıya Hazırlanması ve Raporlamalar

Yerleşilebilirlik Analizi (Analiz & Sentez)
1. Temel Topografik Analizler
(Rölyef Haritası,Eğim,Bakı,Yükseklik Analizleri)
2. Sentez İş Akış Modelinin Oluşturulması
3. Topografik Yerleşilebilirlik Sentezinin Oluşturulması

5A1A

 


Canlı Eğitim Ders Konuları

Canlı Eğitim Ders Bağımlılıkları

  • No labels