Skip to end of metadata
Go to start of metadata

ASKİ Taşınmaz Bilgi Sistemine Güncelleme

26 Mart 2019

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı sorumluluğunda ve yönetiminde gerçekleştirilen Taşınmaz Bilgi Sistemi projesi ile 2015 yılından beri tescilli, tescilsiz tüm taşınmaz bilgileri harita destekli olarak ortak bir veri tabanında yönetiyor.

Kurumun bu süreçte tespit etmiş olduğu ihtiyaçların karşılanması ve teknoloji gelişimi ile Netcad ürünlerinin kazandığı yeteneklerin de sistem dahilinde kullanılabilmesi için güncelleme anlaşması imzalandı ve ilgili ihtiyaçlar kısa sürede tamamlanarak kurumun hizmetine sunuldu.

Uygulama sayesinde kurum, kendisine ait olan taşınmazların listesine ulaşabilmekte, ecrimisil, kiralama, devir, trampa, ipotek ve tahsis gibi işlemlerin takibini yapabilmektedir. Yönetmeliklere uygun olarak hazırlanan raporlar sayesinde taşınmazlarının raporları ve icmal cetvelleri otomatik olarak hazırlanabilmektedir.

Çeşitli tematik ve grafik destekli analizler sayesinde taşınmaz kayıtları, pompa, depo, tahsilat yerleri gibi mekânsal veriler tarayıcı ve donanım bağımsız olarak harita üzerinden kontrol edilip bilgi alınabilecektir.

Ayrıca belediyenin kullandığı Tapu uygulamaları ile kadastroya ilişkin tüm mülkiyet bilgilerinin sözel ve geometrik verilerine kolaylıkla erişilebilmektedir. Taşınmazlarının kontrolü aşamasında tapu bilgileri ile karşılaştırabilmekte ve analizler yapılabilmektedir.

Sistem içerisinde tutulan bilgiler ile tapu bilgilerine mobil cihazlardan erişilebileceği gibi, bu bilgiler işletim sistemi bağımsız olarak da kullanılabilecektir. İlgili sistem Pardus ile uyumlu çalışmaktadır. Proje kapsamında kurum personellerine eğitimler verilerek uygulamaların kullanımına başlanmıştır.