Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 933 Next »

Netcad Canlı Eğitimlere Nasıl Katılabilirim?

Sınıfları ekranlarınıza taşıyan Netcad Canlı Eğitimleri sayesinde artık internetin olduğu her yerde eğitim alabileceksiniz. Bu yenilikçi sistemden faydalanabilmek için katılmak istediğiniz eğitimlerin her biri için www.netcad.com.tr üzerinden kayıt yaptırarak kullanıcı adı ve şifresi almanız yeterli, bu şekilde belirtilen gün ve saatte eğitimdeki yerinizi alabileceksiniz. Üstelik bu canlı eğitimler esnasında eğitmene sorular sorabilecek hem görüntü hem de ses ile interaktif katılım sağlayabileceksiniz.

Katılım öncesi eğitimde kullanmak istediğiniz donanımı (PC, laptop, tablet, cep telefonu) hazırlayabilmek için aşağıdaki işlem adımlarını takip etmeniz ve gerekli uygulamaları yüklemeniz gerekmektedir.

Canlı Eğitim Takvimi

Eğitim TarihiEğitim SaatiEğitimEğitimin KoduEğitimin BağımlılıklarıDerse KayıtDerse Giriş
11.06.201915.30-16.30

6A | Temel Yol Projelendirme Dersi

 İçerik

Yatay ve Düşey Güzergah Tanımları

 1. Proje Oluşturma ve Parametre Girişleri
 2. Güzergah Tanımlama ve AASHTO Standartlarına Göre Kontroller
 3. Enkesit ve Profil İşlemleri
 4. Kırmızı Kot Tanımları ve Düşey Kurp Hesapları

 

Platform Oluşturma, Şev Tanımları ve Hacim İşleri

 1. Platform Tasarımı
 2. Standart Şev Tanımları ile Platform Kesitlerinin Üretilmesi
 3. Duvar ve Otokorkuluk Tanımları
 4. Hacim Hesapları ve Brükner Dengelemesi

 

Proje Çıktılarının Hazırlanması

 1. Plan Profil Paftalama
 2. Enkesit Çizimi
 3. Hacim Hesap Sonuçları
 4. Kroki Çıktıları (Yatay, Düşey, Dever Krokileri)
6A

1A

1C

27.05.201913.30-14.00Planet 8 Yeni Plan Şablonları ve Sayısallaştırma Menüsü ile Plan Çizimi ile MPYY Lejandları Oluşturma 

 

 İçerik
 • Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin plan gösterimlerindeki ilave gösterimler detay kataloğuna göre eklenmiştir. Plan şablonları, sayısallaştırma menüleri ve hazır lejand kütüphaneleri güncellenmiştir.
-- 
29.05.201913.30-14.00Planet 8 - Üst Kademe Yol Çizim Desteği

 

 İçerik
 • Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğin'de gösterim tekniği tarif edilmiş olan tüm plan kademelerinde yol çizimi, yol genişlik sembolleri ve kavşak işlemlerinin desteği gelmiştir.
-- 
10.06.201913.30-14.00Planet 8 - Kademeler Arası Plan Dönüşümü

 

 İçerik
 • Plan kademeleri arasında dönüşüme imkân veren bir dönüşüm aracı geliştirilmiştir. Bu komut ile alt kademeden üst kademeye ve tersine dönüşüm imkanı olacaktır.
--
12.06.201913.30-14.00Planet 8 - Mevzuatlar Arası Plan Dönüşümü

 

 İçerik
 • Plan dönüştür işlemi ile mevzuatlar arası dönüşüm sırasında, mevcut projedeki kullanımların Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği içerisindeki hangi kullanıma dönüşeceğinin gösterildiği, otomatik olarak eşleşmeyenlerin kullanıcı tarafından seçilebildiği bir ara yüz sağlanmıştır.
--
17.06.201913.30-14.00Planet 8 -Plan Hesapları 1/Donatı Hesapları

 

 İçerik

Donatı Hesabı ile plan kararlarınızın yeterlilik analizini yapmanız mümkün hale gelmiştir.

 • Resmi Gazetede yayınlanan (17.05.2017) değişiklik gereği donatı kontrolü hesabında katsayı ve yöntem değişikliği olmuştur. Bu yöntem bakanlığın yayınladığı, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin ‘‘Farklı Nüfus Gruplarında Asgari Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarına İlişkin Standartlar ve Asgari Alan Büyüklükleri Tablosunda’’ olan değişiklikleri içermektedir.
--
19.06.201913.30-14.00Planet 8 -Plan Hesapları 2/Alan Dağılımı,DOP/KOP Hesapları

 

 İçerik

Planlarınızda kullanım alanlarının dağılım raporlarını ve DOP ile KOP'a ayrılan alanlarınızın oranlarını raporlayabilirsiniz.

 • Hesaplarda kapalı olan fonksiyon alanı tabakalarının hesaba dahil edilmemesi sağlanmıştır.
 • Toplam yol kullanımının hesaplara eklenip eklenmemesi opsiyonu sunulması sağlanmıştır. 
 • Hesaplarda kullanılacak alan sınırı için nokta seçim araçları penceresinde kesişen objeleri de dahil et seçimi sağlanmıştır.
 • Alan dağılımı hesabının nüfus kriteri girilmeden de yapılması sağlanmıştır.
--
24.06.201913.30-14.00Planet 8 -Plan Hesapları 3/1000 Nüfus Hesabı,5000 Nüfus Hesabı

 

 İçerik

Uygulama ve Nazım İmar Planlarınızda Nüfus hesabı yapabilir, Toplam Yapı İnşaat Alanlarınızı ölçümleyebilirsiniz.

 • Uygulama imar planları nüfus hesabında konut katılımı olan Ticaret+Konut, Konut+Hizmet vb. alanları için katılım oranı sorulması ve bu oranı baz alarak nüfusa dahil edilmesi sağlanmıştır. 
 • Yeni bir hesap işlemi olarak ‘‘5000 Nüfus Hesabı’’ eklenmiştir. Bu hesap ile nazım imar planlarında da nüfus hesaplanabilmektedir.

 • Mevcut yapılaşma hesabı, nüfus 1000 hesaplarında ‘‘Kişi Başı İnşaat Alanı’’ sembollerinin bilgileri dikkate alınmaktadır. Proje değişkenlerinde belirtilen kişi başı inşaat alanının plan bütünü için geçerli olmadığı planlarda yapı adası özelinde verilen kişi başı inşaat alanı değerlerinin kullanımı sağlanmıştır.

--
26.06.201913.30-14.00Planet 8 -Plan Hesapları 4  /  Yürüme Mesafesi

 

 İçerik
 •  Yeni bir hesap işlemi olarak ‘‘Yürüme Mesafesi Kontrolü’’ eklenmiştir. Bu hesap ile sosyal donatılar için yönetmelikte belirtilen yürüme mesafelerine göre etki alanları hesaplanabilmektedir.
--
01.07.201913.30-14.00Planet 8 -Yeni Komutlar,Plan Notu Düzenle,Fonksiyon Adlarını Üret,Akıllı Sembollerin Düzenlenmesi

 

 İçerik
 • Otomatik Plan notu oluşturan komutun alt kategorisine “Plan Notu Düzenle” işlemi ile revizyon desteği sağlanmıştır. 
 • Semboller kısmına ‘‘Fonksiyon Adlarını Üret’’ eklenmiştir. Fonksiyon adı yazılarının boşluğa göre bölünerek (kelimelerin ayrı objeler olarak) eklenip eklenmemesi opsiyonu sağlanmıştır.             
 • Sembol oluştururken, tabaka seçim menüsü ile kullanıcıya tabakalarda filtre özelliği sunulmuştur.
 • Plan akıllı sembollerinin toplu olarak seçilip değiştirilmesi sağlanmıştır.
--

Canlı Eğitim Ders Konuları

Canlı Eğitim Ders Bağımlılıkları

 • No labels