Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Netcad Canlı Eğitimlere Nasıl Katılabilirim?

Sınıfları ekranlarınıza taşıyan Netcad Canlı Eğitimleri sayesinde artık internetin olduğu her yerde eğitim alabileceksiniz. Bu yenilikçi sistemden faydalanabilmek için katılmak istediğiniz eğitimlerin her biri için www.netcad.com.tr üzerinden kayıt yaptırarak kullanıcı adı ve şifresi almanız yeterli, bu şekilde belirtilen gün ve saatte eğitimdeki yerinizi alabileceksiniz. Üstelik bu canlı eğitimler esnasında eğitmene sorular sorabilecek hem görüntü hem de ses ile interaktif katılım sağlayabileceksiniz.

Katılım öncesi eğitimde kullanmak istediğiniz donanımı (PC, laptop, tablet, cep telefonu) hazırlayabilmek için aşağıdaki işlem adımlarını takip etmeniz ve gerekli uygulamaları yüklemeniz gerekmektedir.

Canlı Eğitim Takvimi

Eğitim TarihiEğitim SaatiEğitimEğitimin KoduEğitimin BağımlılıklarıDerse KayıtDerse Giriş
18.06.201915.30-16.30

6B | İleri Seviye Kavşak Projelendirme Dersi I

 

 İçerik

Kavşak Güzergahları ve Rakortman Tanımları

 1. Kavşak Güzergahlarının Tanımlanması
 2. Dever Tanımlama İşlemleri
 3. Rakortman Tanımlama İşlemleri
 4. Serbest Dever Tanımlama İşlemleri

Siyah ve Kırmızı Kot İşlemleri

 1. Modelden Enkesit Alma İşlemleri
 2. Alınan Enkesitler Üzerinde Plankote Noktalarının Detay Tespiti
 3. Düşey Tanım İşlemleri


6B

1A

1C

6A

 

Eğitim Tarihi 20.06.2019 olarak revize edilmiştir.

15.30-16.30

6B | İleri Seviye Kavşak Projelendirme Dersi II

 İçerik

Anayol Platform Tasarımı

 1. Platform Tasarımı
 2. Şev Tanımları ile Platform Kesitlerinin Üretilmesi
 3. Yol Modelinin Üretilmesi

 

Bağlantı Yollarının Eş Kotlar ile Entegrasyonu

 1. Kot Okuma İşlemleri
 2. Dever İşlemleri
 3. Platform Tasarımı
 4. Kesitlerin Üretilmesi
 5. Yol Modelinin Üretilmesi


6B

1A

1C

6A

Eğitim Tarihi

 25.06.2019 olarak revize edilmiştir.

15.30-16.30

7A | Kazı Planı Tasarımı Dersi

 

 İçerik
 1. Projeye Ait Kazı Tabanlarının Kotlarının Belirlenmesi
 2. Kazı Tabanlarının Şev Bağlantılarının Yapılması
 3. Kazı Tabanlarının Şev Geçişlerinin Birbirine Bağlanması
 4. Uygulama ve Kırmızı Kot Üretme İşlemleri
 5. Prizmatik ve Enkesitler Yöntemleri ile Hacim Hesapları
 6. Enkesit Çizim İşlemleri


7A

1A

1C

17.06.201913.30-14.00Planet 8 -Plan Hesapları 1/Donatı Hesapları

 

 İçerik

Donatı Hesabı ile plan kararlarınızın yeterlilik analizini yapmanız mümkün hale gelmiştir.

 • Resmi Gazetede yayınlanan (17.05.2017) değişiklik gereği donatı kontrolü hesabında katsayı ve yöntem değişikliği olmuştur. Bu yöntem bakanlığın yayınladığı, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin ‘‘Farklı Nüfus Gruplarında Asgari Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarına İlişkin Standartlar ve Asgari Alan Büyüklükleri Tablosunda’’ olan değişiklikleri içermektedir.
-- 
19.06.201913.30-14.00Planet 8 -Plan Hesapları 2/Alan Dağılımı,DOP/KOP Hesapları

 

 İçerik

Planlarınızda kullanım alanlarının dağılım raporlarını ve DOP ile KOP'a ayrılan alanlarınızın oranlarını raporlayabilirsiniz.

 • Hesaplarda kapalı olan fonksiyon alanı tabakalarının hesaba dahil edilmemesi sağlanmıştır.
 • Toplam yol kullanımının hesaplara eklenip eklenmemesi opsiyonu sunulması sağlanmıştır. 
 • Hesaplarda kullanılacak alan sınırı için nokta seçim araçları penceresinde kesişen objeleri de dahil et seçimi sağlanmıştır.
 • Alan dağılımı hesabının nüfus kriteri girilmeden de yapılması sağlanmıştır.
--
24.06.201913.30-14.00Planet 8 -Plan Hesapları 3/1000 Nüfus Hesabı,5000 Nüfus Hesabı

 

 İçerik

Uygulama ve Nazım İmar Planlarınızda Nüfus hesabı yapabilir, Toplam Yapı İnşaat Alanlarınızı ölçümleyebilirsiniz.

 • Uygulama imar planları nüfus hesabında konut katılımı olan Ticaret+Konut, Konut+Hizmet vb. alanları için katılım oranı sorulması ve bu oranı baz alarak nüfusa dahil edilmesi sağlanmıştır. 
 • Yeni bir hesap işlemi olarak ‘‘5000 Nüfus Hesabı’’ eklenmiştir. Bu hesap ile nazım imar planlarında da nüfus hesaplanabilmektedir.

 • Mevcut yapılaşma hesabı, nüfus 1000 hesaplarında ‘‘Kişi Başı İnşaat Alanı’’ sembollerinin bilgileri dikkate alınmaktadır. Proje değişkenlerinde belirtilen kişi başı inşaat alanının plan bütünü için geçerli olmadığı planlarda yapı adası özelinde verilen kişi başı inşaat alanı değerlerinin kullanımı sağlanmıştır.

--
26.06.201913.30-14.00Planet 8 -Plan Hesapları 4  /  Yürüme Mesafesi

 

 İçerik
 •  Yeni bir hesap işlemi olarak ‘‘Yürüme Mesafesi Kontrolü’’ eklenmiştir. Bu hesap ile sosyal donatılar için yönetmelikte belirtilen yürüme mesafelerine göre etki alanları hesaplanabilmektedir.
--
01.07.201913.30-14.00Planet 8 -Yeni Komutlar,Plan Notu Düzenle,Fonksiyon Adlarını Üret,Akıllı Sembollerin Düzenlenmesi

 

 İçerik
 • Otomatik Plan notu oluşturan komutun alt kategorisine “Plan Notu Düzenle” işlemi ile revizyon desteği sağlanmıştır. 
 • Semboller kısmına ‘‘Fonksiyon Adlarını Üret’’ eklenmiştir. Fonksiyon adı yazılarının boşluğa göre bölünerek (kelimelerin ayrı objeler olarak) eklenip eklenmemesi opsiyonu sağlanmıştır.             
 • Sembol oluştururken, tabaka seçim menüsü ile kullanıcıya tabakalarda filtre özelliği sunulmuştur.
 • Plan akıllı sembollerinin toplu olarak seçilip değiştirilmesi sağlanmıştır.
--

Canlı Eğitim Ders Konuları

Canlı Eğitim Ders Bağımlılıkları

 • No labels