Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne Plan Yönetim Sistemi

25 Haziran 2019

Ordu, Tekirdağ, Balıkesir ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nde kullanılmakta olan Plan Yönetim Sistemi uygulamasını diğer büyükşehir belediyelerimize anlatmaya ve kazandırmaya devam ediyoruz.

Planların tek bir haritada, itirazları, tadilatları, kurum görüşleri, mahkeme kararları, sit sınırları, tescilli yapıları ve plana dair tüm yazılı evraklarıyla birlikte yönetildiği, coğrafi arşiv imkanları sunan, mobil destekli Plan Yönetim Sistemi çözümümüzü bu ay Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde yetkili personellerine tanıttık.

Netcad Planlama Çözümleri Ürün Müdürü Sedef Küçük; bu uygulama ile büyükşehir belediyelerinin ilçeler ile entegre bir şekilde plan değişikliklerinin takip ve onay sürecini yürütebildiklerini, hatta mecliste görüşülecek tekliflerin dahi sistem üzerinden takip edildiğini belirterek, 30 büyükşehir belediyesine bu uygulamayı kazandırarak Türkiye’nin e-plan sürecini tamamlama hedefinde olduklarını belirtti.