Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Netcad Global Bir Yazılım Firması Olma Yolunda

28 Haziran 2019 - Sabah Gazetesi


1-) Türkiye’de yazılım sektörünün genel durumunu değerlendirebilir misiniz ?

 

Yazılım sektörünün bence en önemli özelliği, diğer tüm sektörlerin yazılıma ihtiyaç duyması. Üstelik çok da dinamik bir sektör. Artık yeni küresel rekabet koşullarında işletmeler, fark yaratacak, katma değerli, etkili ve verimli uygulamalar geliştirmedikçe sektör içindeki konumlarını koruyamamakta ve rekabet güçlerini yitirmekte.

Dünyada Bilişim sektörünün %70 ini yazılım sektörü oluşturmaktadır ki bu çok büyük bir oran. Türkiye’de ise bu oran %25 civarlarında. Türkiye Yazılım sektörü geçtiğimiz yıllara göre yaklaşık %20 civarında bir büyüme göstermiştir ve bilişim sektöründe, bir önceki yıla göre en yüksek büyüme yazılım alanında gerçekleşmiştir. Türkiye pazarında kalıcı yer edinmek isteyen ve uzun vadeli düşünen işletmeler teknolojiye yatırım yapmaya devam etmektedirler. Bu belirsizlik ortamında şirketler için dijital dönüşümün önemi de çok daha net bir şekilde ortaya çıkmıştır.

Her sektörde olduğu gibi yazılım sektörünün gelişiminde de devlet desteği ve yönlendirmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Yazılım sektörünün “Stratejik Sektör” olarak kabul edilmesinden sonra Türkiye’de de birçok olumlu adımlar atıldığını ve bazı teşviklerin çıkarıldığını görmek güzel.

2 -) Netcad’in sektördeki konumu nedir?

Harita Mühendisi Sarper Ak ile Elektrik Elektronik Mühendisi Serdar Ak kardeşler tarafından 1989 yılında kurulan ve bu sene 30. Yaşını kutlayan Netcad, coğrafi bilgi sistemleri alanında Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen yazılım firmasıdır.

Netcad, ülkemizin uygulama imar planı gibi planlama hizmetlerinin; harita üretimi, parselasyon, kadastro, kamulaştırma, toplulaştırma gibi arazi düzenleme işlerinin; içme suyu, kanalizasyon gibi altyapı projelerinin; yol, baraj, tünel, hafriyat gibi üst yapı projelerinin; üç boyutlu maden cevheri modelleme gibi mühendislik projelerinin daha kolay, doğru, hızlı, ekonomik ve güvenli yapılmasını sağlayan %100 yerli yazılımlar üretmektedir.

Ülkemizin mekânsal verisi %85 oranında Netcad ile üretilmektedir. Bu verilerin daha etkin yönetilmesini ve paylaşılmasını sağlamak amacıyla Netcad, kamu kurum kuruluşları için kurumsal coğrafi bilgi sistemleri, belediyeler için ise kent otomasyon sistemleri geliştirmektedir.

Netcad yazılımları, bugün, 81 ilin tamamında; 1000 kamu kurum ve kuruluşunda, 800 yerel yönetim biriminde ve 5700 özel sektör mühendislik firmasında etkin olarak kullanılmaktadır.

Netcad yazılımları, 92 üniversitede ders aracı olarak kullanılmakta ve sektörel uygulamalarda yılda 10.000 kişinin ücretsiz eğitilmesinde rol oynamaktadır. Eğitime verdiği bu önem sayesinde Netcad, bu konularda mezun olan gençler arasında son derece iyi bilinmektedir.

 

2-) Yerli ve milli yazılımlar üreten bir firma olarak Türkiye’deki yazılım ihracatıyla ilgili ne düşünüyorsunuz ve bu kapsamda yazılım ihracatına yönelik Netcad’in orta ve uzun vadeli hedefleri nelerdir?

 

Son rakamlara göre Türkiye’de 6.000’in üzerinde yerli yazılım firması var. Bunların büyük çoğunluğu da genellikle küçük işletmeler. Türkiye’den mutlaka milyar dolarlık yazılım şirketleri çıkarmamız gerektiğine inanıyorum. Henüz yazılımda bir dünya markası üretebilmiş değiliz, fakat gelecek vaat eden genç nesil potansiyeller arasından yavaş yavaş adaylar ortaya çıkmaya başlamış vaziyette.  Nitelikli yatırım sermayesi destekleri ve devlet teşvikleriyle bunu gerçekleştirebilecek yüksek bir girişimci potansiyeli var Türkiye’de. Üstelik dijitalleşme rüzgarını yakalamak için de henüz geç değil.

Yazılım Sektörü olarak yurtdışına açılmanın ve dünya markaları çıkarmanın en temel yollarından biri de önce kendi ülkenizde çok tercih ediliyor olmanız ve yüksek sermayeye sahip olmanız. Netcad %90’a yakın Pazar payı ile bunu Türkiye’de yapabilecek en önemli yazılım firmalarından biri .Çünkü kendi ülkesi Netcad’i çok iyi tanıyor. En zor kısım çoktan aşılmış. Netcad orta vadede ürün çeşitliliğini ve müşteri segmentini daha da artırarak, mevcut pazarını özel sektörde, kamuda ve yurtdışında genişletecek. Uzun vadede de 30 yıllık tecrübemizle ve çözümlerimizle kendi alanımızda dünyanın önde gelen en önemli yazılım firmalarından biri olacağımızı düşünüyorum.

 

3-) Netcad’in AR-GE ve İnovasyon faaliyetlerinden bahseder misiniz, bu faaliyetlerin sektöre ve kalkınma ve gelişmişlik düzeyi olarak Türkiye’ye katkıları nelerdir?

 

Netcad, 30 yıldır masaüstü, web ve mobil ortamlar için ürünler geliştirmektedir. Geliştirilen ürünlerin birbirleri ile uyum içinde çalışmaları ve bir işin yaşam döngüsündeki her noktayı kapsamasına özen göstermekteyiz.

Gelişen teknolojileri yakın takip ederek uyum sağlamak, Netcad’in genlerinde olan bir şey. 30 yıllık bir start-up firmasıyız da diyebiliriz. Haritacılık, mühendislkik ve CBS alanında özellikle son 2-3 yıldır artarak kullanılan drone verilerini Netcad 8 ile desteklemeye başladık, ürünlerimizi bulut platformuna taşıyacak olan NETCAD 365 platformumuz ile yakın bir gelecekte kullanıcılarımız verilerine istedikleri zaman istedikleri yerden erişebilecek ve paylaşabilecekler.

Milli işletim sistemimiz olan PARDUS uyumu çalışmalarımız da devam ediyor. Dışarı olan teknik ve mali bağımlılığımız azaltıp yerli ve milli ürün geliştirmek en öncelikli hedeflerimizden. Örnek vermek gerekirse; bundan 10 yıl önce NETPRO/Mine ürünümüzü geliştirmeye başladığımızda yabancı madencilik yazılımları için her yıl milyonlarca dolar dışarıya gidiyordu. NETPRO/Mine ile, yerli bir madenclik yazılımımız oldu ve Türkiye’de çok hızlı bir şekilde yayıldı, yurtdışında da pazarlanmaya başladı.

Netcad ülkemizde yazılım geliştirme standartlarını uygulayan öncü firmalardan olup CMMI 3 sertifikasına 10 yılı aşkın bir süredir sahiptir.

Sektörde, Netcad ürünleri üzerinde çözüm geliştirmek isteyenleri de desteklemekteyiz. Netcad’in yaygın ağı ile geliştirilen ürünler kullanıcıya ve hatta yurtdışına da kolayca ulaşabilmektedir.

Üniversitelerde 500’e yakın bölümde Netcad ürünleri derslerde işlenmektedir. Bu sayede, yeni mezunlar, Netcad kullanılan işletmelerde kolayca kariyerlerine başlayabilmektedir.

TÜBİTAK destekli ar-ge projelerinde de Netcad yıllardır yer almaktadır. Yurtiçi ve yurtdışı ortaklı birçok projeyi başarıyla tamamladık. Bunlara örnek vermek gerekirse ASUA, C3PO, DICOMA ve PULPA’yı sayabiliriz.

 

 

4-) Katma değeri her geçen gün artarak gelişen sektör olan yazılım sektöründe marka değeri oluşturmanın önemi nedir?

 

Günümüzde global şirketlerin piyasa değerinin yüzde 80’i görülmeyen varlıklar (intangible assets ) denilen unsurlardan oluşuyor. Türkiye’de ise pek çok şirket ve yönetici henüz bu kavramın tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyor.  Fabrika binası,tesisler, makine parkı gibi maddi varlıklar, “tangible assets” olarak adlandırılıyor.

Bu fiziksel olmayan ve elle tutulamayan varlıklar; markanın değeri, Pazar payı, yazılım geliştirme teknolojisi , patentli ürünler, vb..gibi kalemlerden oluşuyor. Görülmeyen değerler arasında en önemli kalem ise Marka değeri.

Netcad, tıpkı dünyada standartlaşmış .pdf, .doc uzantıları gibi bir kendi uzantısını yani. ncz’yi Türkiye’de standart haline getirmeyi başarmış bir yazılım firmasıdır. Üstelik GIS’de Türkiye lideridir. O yüzden Netcad markasının yurtdışında bilinir, tanınır olması yazılım ihracatımızın en önemli bacaklarından birini oluşturuyor.

Yazılım ihracatının sistematik, organize ve sürdürülebilir olması da çok önemlidir.  Her türlü ihracatta olduğu gibi yazılım ihracatında da söz konusu olan kritik konu, marka değeri oluşturulmasıdır. Marka ve onun etrafındaki algıyı çok iyi yönetmek gerekmektedir. Bu yüzden küresel standartlarda ve kalitede, katma değerli, rekabet edebilir yazılımlar üretmek bu işin ilk şartı.

 

5-) Dünyada ve Türkiye’de artan dijitalleşme her sektöre getirdiği yenilikler ve imkanların yanında başta siber güvenlik olmak üzere birçok güvenlik açıklarına da neden olmakta, bu durumlara karşı yerli ve milli yazılımların geliştirilmesinin önemi nedir?

 

Geliştirilen yazılımların kaynak kodlarının elimizde olması çok önemli. Dışarıya bağımlılığımız ne kadar az olursa o kadar az etkilenirsiniz.

Netcad, güven konusunu da çok ciddiye almaktadır. Ortak Kriterler, bilgi teknolojileri ürün ve/veya sistemlerinin güvenlik seviyelerinin tespit edilmesi ve bağımsız laboratuvarlarda test edilebilmesi için geliştirildi. Ulusal Ortak Kriterler Belgelendirme Makamı olan Türk Standardları Enstitüsü tarafından lisanslanmış bağımsız test laboratuvarı sonuçları temel alınarak verilen sertifikalara sahip BT ürünleri; belirlenen tehditler için güvenlik ölçütlerinin yeterli olduğu ve bu ölçütlerin doğru olarak üründe uygulandığı konusunda temel bir garanti sağlıyor.

Netcad, CBS sektöründe yine bir ilke imza atarak CC EAL 4+ Güvenlik belgesini alan ilk ve tek firma oldu. Bu belgeyle Netcad kurumsal ürünlerinin güvenliği tescillendi ve güvenlik altyapısı seviye atladı.

 

 

6-) Yazılım sektörünün hızla büyümesi ve gelişmesiyle beraber sektörde çalışan talebi de her geçen gün artmakta, bu duruma karşı Türkiye, sektöre nitelikli iş gücü yetiştirme bakımından ne konumdadır?

 

Yüksek teknoloji ve hızlı ilerlemelerin yaşandığı bilişim teknolojileri sektöründe çok yüksek nitelikli ve belli seviyelerde yazılım süreçlerinde çalışacak çok sayıda yetişmiş insan kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır. İnsan kaynakları ve istihdam konudaki en büyük sıkıntı, kısıtlı sayıda yetişmiş elemanın en verimli şekilde kullanılamamasıdır.

Birde göç olayı var. Nitelikli ve yetişmiş insan kaynağımızın yurtdışına göç etmesi. Bu da Türkiye yazılım sektörü için bir tehdittir.

Yazılım şirketleri iyi eğitimli personel istihdamı yapmamalılar. Bu şekilde teknoloji yakanabilir ve yeni teknolojiler üretilebilir. Biz de bu kapsamda tamamı çeşitli mühendislik dallarında eğitim görmüş bir takım ile çalışıyoruz. Türkiye’nin en kaliteli, en iyi yetişmiş ve en vizyoner yazılımcılarını Netcad ’de istihdam etmek, hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimiz bir ilkemiz. 

 

 

7-) Teknolojiye yatkınlıklarıyla ön plana çıkan Z kuşağı gençlerin çoğunluğu günümüzde start-up faaliyetleriyle yazılım işine girmekte, sektörün öncü firmalarından biri olarak bu gençlere tavsiyeleriniz nelerdir?

 

X kuşağının deneyimli yöneticileri ve Y kuşağının genç profesyonellerinden sonra “Z kuşağı” da artık iş hayatına atılmış vaziyette. Diğer kuşaklardan farklı beklentilere ve öğrenme biçimlerine sahip olan bu yeni kuşağın, dijital süreçlere de son derece hakim olmalarıyla şirketleri dönüştürebilecek güce sahip olduklarına inanıyorum. Girişimci, yenilikçi ve tutkulu bir kuşak. Tavsiyem çağın onlara getirdiği artıları, çalışarak ve de kendilerini özgürce ifade ederek yaratıcılığa ve değişimlere aktif olarak yansıtmaları. Z kuşağı bizi başka yerlere taşıyacak, özelikle yazılım sektöründe.