Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Netcad Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) İle Tam Uyumlu

02 Ağustos 2019

Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi (MAKS), Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Adres Kayıt Sisteminde (AKS) metinsel nitelikte tutulan adres bilgilerinin coğrafi koordinatlarla birleştirilmesi ve oluşturulan altyapının diğer sistemlere entegre edilebilmesi için kurulmuş bir sistemdir.

Yetkili idarelerdeki verinin ortak veri modelinde bütünleştirilmesini ve bu verinin web servislerle veya uygulama ara yüzleriyle güncel tutulmasını amaçlamaktadır.

Türkiye’nin en yaygın kullanılan Coğrafi Bilgi Sistemi ve Mühendislik yazılımı Netcad Maks entegrasyon çözümü ile tam uyumlu olarak çalışmakta. İlgili kurum ortamında yapılan Adres Numarataj Veri üretim ve güncelleme işlemlerinin dinamik ve kontrollü olarak çift taraflı entegre olması sağlamaktadır.

MAKS web servislerinin 2013 yılından itibaren uygulamaya alındığı süreçte MAKS’a geçiş yapan Beylikdüzü belediyesi, Netcad ile tüm süreçleri takip ederek MAKS ile entegre sağlıklı veri üretilmesini ve yaşatılmasını sağlamaktadır.

MAKS Entegrasyonu ile Kazanımlar

•             Güncel, standart, doğru, kaliteli ve tek elden yönetilen adres verisi

•             Yeni bir yatırım gerektirmeyen, alışkın olduğunuz ortam

•             Netcad CBS ürünleri sayesinde, ikinci bir veri girişine ihtiyaç duymadan kurum veri tabanının ve MAKS veri tabanın etkileşimli olarak güncel tutulması

•             İlgili Belediye mekânsal adres verisinin ihtiyaç duyan kurumlar için, mevcut standartlara uygun bir şekilde veri paylaşımına yönelik veri paylaşım altyapısı

•             Vatandaşların adres bileşenleri ile ilgili hizmetlere daha hızlı ve doğru bir şekilde erişebilmesi.