Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Beyanname Hazırla

Icon
Kadastro Yönetmeliği'ne göre beyanname krokisinin alındığı işlemdir. Beyannameler tek parsel olarak alınabildiği gibi toplu olarak da alınabilir.

Kadastro Yönetmeliği'ne göre hazırlanmış olan beyanname şablonları 'Netcad/Modül/Kamu/Secme' dizini içinde, TCK, DSİ, TEİAŞ gibi kurumlar için oluşturulmuş farklı formatlarda şablonlar bulunmaktadır. Bu dosyalarda kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir ve tekrar kullanılabilir. Bununla birlikte aynı anda röleve ölçü krokili beyannameler de alınabilir.

Kullanılacak olan beyanname şablonu ile Parsel/Malik (*.KAP) ve plan dosyaları Proje Parametreleri/Dosyalar (?) bölümünden ayarlanır ve proje bazında tutulur.

Icon

Toplu Beyanname alımında, tüm beyannamelerin bulunduğu pencerede 'CIZDIR' tabakasında bulunan çerçeve yardımı ile beyannameler 'Uygulama Menüsü/ Çizdir/ Seçilenleri Çizdir' (?) çizdirme seçeneği ile de toplu olarak her beyanname tek kağıtta olacak şekilde çizdirilebilmektedir.

Beyanname Seçenekleri

Icon
SeçenekAçıklama

Ada/Parsel - Kurum DNo

Beyannamesi alınacak olan parseller parsel numarası ya da varsa Kurum dosya Numarasına göre buradan seçilir. Parsel listesi *kap dosyası ve plan dosyası  yüklendikten sonra çıkacaktır. Seçim işlemi fare ile tıklanarak yapılır. Eğer burada ilgili parseller bulunamıyorsa Parsel Seçim Süzgeci kullanılabilir. Toplu beyanname alabilmek için burada 1 den fazla parsel seçimi yapılmalıdır.

Parsel Seçim Süzgeci

Parsel listesinden seçim yapılamadığı durumlarda aranan parsel adları buraya yazılabilir. Netcad süzgeç yapısı kullanılarak yazılan parselleri listede işaretli duruma getirmek için enter tuşuna ya da sağındaki -> butonuna basılmalıdır. Parsel sayısı, toplam parsel sayısı ile seçili parsel sayısını gösterir. 6/302 şeklindeki bir gösterimde 6 seçili parsel sayısını, 302 ise kap dosyasında yer alan toplam parsel sayısını ifade eder.

Hazırlanan Beyannameleri Listele

Toplu beyanname alınırken, krokilerin ekrana yerleştirilme aralıkları belirlenir. Beyanname sütün sayısı, beyanname sütün aralığı ve beyanname bilgilerinin satır aralığı buradan belirlenir.

 

Dengeleme

Kamulaştırma ya da kalan alanlara düzeltme getirilip getirilmeyeceği ile dengeleme raporunun yerleştirilmesi durumu belirlenir.

Kamulaştırılan Alanlar Dengelenecek; Beyanname krokisinde kamulaştırma alanlarına (*/B) düzeltme getirilip getirilmeyeceği belirlenir. Bu fonksiyon işaretli değilse düzeltme değeri sıfır gösterilir.

Kalan Alanları Dengeleme; Beyanname krokisinde kamulaştırma sonrası kalan alanlara (*/A,*/C) düzeltme getirilip getirilmeyeceği belirlenir. Bu fonksiyon işaretli değilse düzeltme değeri sıfır gösterilir.

İrtifak Alanları Dengelenecek: Beyanname krokisinde irtifak alanlarına (*/IR*) düzeltme getirilip getirilmeyeceği belirlenir. Bu fonksiyon işaretli değilse düzeltme değeri sıfır gösterilir. İrtifak alanları genelde dengelemeye katılmazlar. Sadece beyanname alan çıktılarında gösterilirler.

Dengeleme Sonuçlarını Etkileşimli Yerleştir; Tek tek beyanname çıkartılırken dengeleme raporunu istenilen yere yerleştirmek için kullanılan fonksiyondur. Bu fonksiyon seçili değilse beyannamenin sağ üstüne otomatik yerleştirilir. Toplu seçimlerde bu fonksiyon pasiftir.


Dağıtım Yöntemi

Dengeleme sonucu oluşan alan farklarının ada içindeki parsellere dağıtım yöntemi belirlenir. Alan farklarının dağıtılması için alan büyüklüklerine bakılır ve buna göre düzeltilir. Eşit Dağıt yöntemi seçilirse bütün parsellere düzeltme getirilir. Bazı durumlarda büyük alana ya da küçük alana verilmesi sağlanabilir.

Beyanname Alanı

Krokinin sağ tarafında yer alan bilgilerde parsel alanlarının hesap ya da tapu alanı baz alınarak gelmesini sağlayacaktır.

Kroki Seçenekleri

Icon
            SeçenekAçıklama

 

 

 

 

 

 

 

Seçenekler         

SığdırÖlçeksiz kroki almak için seçilir. Bu fonksiyon seçildiğinde Ölçek hanesi pasif olacaktır. Sığdır fonksiyonuna göre kroki alındığında parseller beyanname şablonuna göre yerleştirilecektir.
Ölçek Beyanname alınmak istenen ölçek değeri girilir.
Kenarlardan Kesİlgili parsellerin çevresini belli bir mesafeye kadar gösterip kalan bölümleri kırpmayı sağlar. Bunun için Genişleme değeri girilmelidir.
GenişlemeBuraya girilen değer kadar parselin çevresi gösterilir ve bundan sonrakiler kırpılır.
Komşuların İçini TemizleKomşu parsel içinde yer alan detayların silinmesini sağlar. Komşu parsellerin içinde yapı, bina, yazı vb.. detaylar varsa bunlar çıkmayacaktır
Komşuların Adlarını Yaz Komşu parsellerin numaralarını yazdırmayı sağlar.
Cepheleri YazParsel cephelerini normal ya da alinmana sıfır açma yöntemine göre yazmayı sağlar.
Bina/Ev Tabakaları

Buraya girilen tabakalara ait objeler aşağıdaki durumlar için kullanılmaktadır;

  • Komşuların İçini Temizle fonksiyonu işaretli ise, buraya girilen tabakalara ait objeler silinmez.
  • Buraya girilen tabakalara ait objelere alan adı üretilmez.
Mah/Mevkii TabakalarıKrokide mahalle ya da mevkii sınırlarının çıkması isteniyorsa buraya yazılan tabakadaki mahalle ve mevki sınırları çıkacaktır.
 Noktalar için Yazı ÜretParsel köşe noktaları için yazı üretir ve yazıların noktadan uzaklığı değerleri girilir.

 

 

 

Yazı Seçenekleri

Köşe Yazı BoyuParsel köşelerinin yazı boyu değeri girilir.
Ada No Yazı BoyuParseller ada/parsel şeklinde ise ada numaralarının yazı boyu buradan girilir.
Parsel No Yazı BoyuÜretilecek olan parsel numaralarının yazı boyudur.
Cephe Yazı BoyuCepheleri Yaz fonksiyonu işaretli ise parsel cephelerinin yazı boyu buradan verilir.
İlk Malikten Sonra Boş Bir Satır EkleBeyannamede malikler listelenirken ilk malikten sonra boşluk bırakılması için kullanılır.
 Beyannameler DiziniAlınan beyannamelerin saklanacağı dizindir. Farklı dizinler buradan belirtilebilir. Alınan tüm beyannameler saklandıktan sonra buraya atılacaktır.
Icon

Krokili beyanname şablonlarında aynı anda hem röleve ölçü krokisi hem de tescil beyannamesi alınmıştır. Katman Yöneticisinde @KROKİ tabakası kapatılırsa "Tescil Beyannamesi", @BEYAN tabakası kapatılırsa "Röleve Ölçü Krokisi" çıktıları alınabilir.

Beyanname

Kroki Seçenekleri

Toplu Beyanname;


Tek Beyanname;

Beyanname Hazırlama

  • No labels