Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Raporlar

Icon
Parsel Bilgilerinde yer alan kolonların Excel formatında alındığı bölümdür.

Kullanıcı istediği gibi şablon düzenleyerek rapor alabilir. Şablonlar, Yeni Rapor Şablonu ile mevcut kolonlar ile yapılabildiği gibi Excel açılıp manuel olarak kolonlar düzenlenip değişkenleri yerleştirilerek de yapılabilir. Kullanılması gereken değişkenler 'Netcad/Modül/Kamu/Seçme/Parsel' içindeki Excel dosyalarında yer almaktadır. Kamulaştırma projelerinde kullanılan tüm raporlar (Ek Kamulaştırma ve Kapsam Daraltma, Ref Cetvelleri, Dağıtım Cetvelleri, Kadastro Beyannameleri, Taşınmaz Mal Özet Cetvelleri vb..) buradan alınabilir.

Manuel düzenlenen şablon yapısı aşağıdaki gibi olmalıdır.

Burada;

  • #TemplatesParams(A=Örnek Parsel Malik Raporu;I=yes;R=ss); hazırlanmış olan rapor şablonlarının listeden seçilmesini sağlar. Bu değer şablonun herhangi bir yerine yazılabilir. A= değerine rapor adı yazılmalıdır.
  • Örnek parsel değişkeni; #PARSEL.KURUMDNO; Parsel bilgilerinin kurum dosya no kolonunu alır.
  • Örnek malik değişkeni; #MALIK.ADI; Malik bilgilerinin malik adı soyadını alır.

Düzenlenen rapor şablonu 'Netcad6/Modul/Kamu/Secme/Parsel' içine saklanmalıdır.

 

 "Excel Rapor Şablonları ve Rapor Alma" ile ilgili Nasıl Yapılır Videosu;

 

  • No labels
Please only share your comments for this page. For unlimited technical support please visit NETCAD Forum 24/7.