Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Plan Çiz

Icon
Kanal, yol ve ENH güzergah planı çizimi için kullanılır.

Kanal ve yol projelerinde işlemin yapılabilmesi için some değerlerinin oluşturulmuş ve genişlik bilgilerinin girilmiş olması gerekmektedir. Proje Parametreler/Plan (?) bölümünde verilen parametrelere göre işlem gerçekleşir.

Some ve genişlik bilgileri varsa "Plan Çiz" işlemine basıldığı anda ekranda işlem gerçekleşir.

İşlem sonunda kamulaştırma sınırı otomatik olarak kapatılacaktır. Bu alan daha sonra ABC alanlarının otomatik olarak hesaplanmasını sağlayacaktır.

Netpro gibi modüller ile hazırlanmış olan güzergahlar da kullanılabilir.

Icon

Enerji Nakil Hattı projelerinde ise, "Direk Bilgileri" editöründen girilen direk değerleri ile "Some Bilgileri" editöründen girilen some değerleri yardımı ile irtifak ve direk kamulaştırma hattı çizim haline dönüşür.

Plan Çiz işlemi öncesinde koordinatı bilinen direkler "Some Bilgilerine" girilmiş olmalıdır.

Çizim sırasında ara mesafelerden hesaplanan koordinatlar ile some koordinatlarını karşılaştırılır. Bu nedenle some numarası olarak direk numarası kullanılmalıdır.

Plan çiziminin yapılabilmesi için Direk Bilgileri dosyası (*.DRK) ile Some Bilgileri dosyası (*.KTB) aynı isimde olmalıdır. Plan çiziminde kullanılacak direk dosyası (*.DRK) Proje Parametreleri/ENH (?) bölümünden seçilir.

İşlem sonunda direk ve irtifaklar ayrı tabakalara atılırlar.

Hazır Güzergah Kullanılması ve Plan Çizdirilmesi ile ilgili Video;

  • No labels
Please only share your comments for this page. For unlimited technical support please visit NETCAD Forum 24/7.