Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yapı

Icon

Parsellerin içine ya da dışına yapı çizmek için kullanılır. Çizilen yapılar YAPI tabakasına atılırlar.

Icon

Veri tabanı ile (IK) çalışıldığında YAPI bilgileri girilebilir. Yapının içinde olduğu parsel numarası otomatik gelecektir.

Icon

İşlem tipi "Yeni" şeçildiğinde Yapı geometrisi çizilir. İşlem tipi "İlişkilendir" seçildiğinde mevcut yapı geometrisi IK şablonu ile ilişkilendirilir.

Icon

Veri tabanı olmadığı (IK) durumlarda YAPI bilgileri girişi yapılamaz. Çıkan dialogdan sadece yapı numarası ya da adı girilir.

  • No labels