Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Şebeke Profili

Icon

Projeye ait tüm şebekenin profilini çıkartmaya yarayan işlemdir. En alt kademe borulardan en üst kademeye doğru profiller oluşturulurlar. Bu işleme girildiğinde Profil parametreleri penceresi ekrana gelecektir. Bu pencereden gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra ekran üzerinde profilin alınacağı yer gösterilerek, şebeke profili al işlemi tamamlanır.

 

 

  • No labels