Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 Eğrilere Kot Yaz

Eş yükselti üzerine yükselik değerlerinin yazdırılması sağlanır.

Icon

Katmanlar altında tabakası açık olan eğriler için işlem uygulanır ve her bir kot değeri ayrı kot artış tabakalarına yazılır.

Kot değerleri eğri artış yönüne bağlı olarak ekrana yazılır.

ÖzellikAçıklama
Yöntem

Eğri Boyunca Periyodik; ilk yazı ve periyot değerlerine göre eğri üzerinde kot bilgilerinin yazılması sağlanır.

Çizgiyi Kestiği Yerlerde; eş yükselti eğrileri üzerinden gösterilecek hat boyunca kot bilgilerinin yazılması sağlanır.

İlk YazıKot bilgisinin eğrinin başlangıcından itibaren kaçıncı metresinden itibaren yazılacağı belirlenir.
Periyotİlk yazı mesafesine yerleştirilen kot yazısından sonra kot değerlerinin yazılacağı tekrarlanma aralık değeridir.
Yazı BoyuKot değeri yazı boyudur. mm cinsinden değer girişi yapılır.
Icon

Eğriler üzerindeki kot değerleri, arazinin artan eğimi doğrultusunda yazılır. Bu nedenle yönetmeliklere uygun kot değerlerinin yazılabilmesi için; Eğrilere Kot Yaz işlemi sırasında üçgen modelin olduğu tabakanın görünürlülüğü açık olmalıdır.

  • No labels