Direklere ait bilgilerin sorgulanabildiği bölümdür.


 
Şekil 43 – Direkler Sorgulama Ekranı


 Direk bilgilerine ait alanları sorgulamak için;


Sorgu sonucu,


 
Şekil 44 – Direkler Sorgu Sonucu

  

 


 Şekil 45 – Filtreleme Operatörleri Listesi