‘Damla Sulama Projelendirme Sertifikalı Eğitim Programı’ damla sulama projelerinin mevzuatlara uygun olarak tüm aşamaları ile projelendirme süreçlerini kapsar. Sulama sahasına ait grafik altlıkların hazırlanması, sulama ağlarının oluşturulması, sulama materyallerinin yerleştirilmesi ve hesaplamalarının yapılması, proje çıktı ve raporlarının alınması konularını içeren eğitim programıdır.

Damla Sulama Projelendirme Sertifikalı Eğitim Programı - nk011b/DS

Ziraat Mühendisliği

Eğitimin Tanımı;

‘Damla Sulama Projelendirme Sertifikalı Eğitim Programı’ damla sulama projelerinin mevzuatlara uygun olarak tüm aşamaları ile projelendirme süreçlerini kapsar.Sulama sahasına ait grafik altlıkların hazırlanması, sulama ağlarının oluşturulması, sulama materyallerinin yerleştirilmesi ve hesaplamalarının yapılması, proje çıktı ve raporlarının alınması konularını içeren eğitim programıdır.

Hedef Grup;

Bu eğitim programı tarımsal proje üreten ziraatle ilgili tüm sektörlere yöneliktir. Ziraat mühendisleri, bahçe bitkileri, bitki koruma, toprak, sulama ve drenaj, bölümlerinde proje hazırlayanlar, sulama projeleri ile ilgili tüm sektör çalışanları, kamu çalışanları, akademisyenler ve öğrencilere yönelik olarak hazırlanmıştır.

Hedefler;

Kullanıcı bu eğitimi tamamladığında,

 • ‘Tarımsal Damla Sulama Projeleri’ni mevzuatlara uygun yapıda tüm aşamaları ile gerçekleştirebilecek,
 • Damla sulama projeleri kapsamında gerekli raster&vektör altlık verileri ve sayısal arazi modelini oluşturabilecek,
 • Projeleri için en uygun ‘Sulama Ağı’nı sayısal arazi modeli üzerinde tasarlayabilecek,
 • Sulama materyallerini hazır kütüphaneler yardımı ile projesindeki en uygun yerlere konumlandırabilecek,
 • Damlatıcı özelliklerine uygun damlatıcıları projelendirecek ve otomatik hesaplamalar yapabilecek,
 • Bitki bilgilerine göre ‘ana boru’ ve ‘lataraller’i en uygun şekilde yerleştirebilecek,
 • Optimizasyon hesabı ile en uygun ve en ekonomik borular ve alternatif çaplı boruları bularak kullanabilecek,
 • Boru hatlarının profilleri çıkartılabilecek,
 • ‘Pompa Birim Maliyeti’ ve ‘Motopomp Hesapları’nı yapabilecek,
 • ‘Kontrol Birimi Elemanları’nı otomatik olarak hesaplayabilecek,
 • Alternatif sulama tasarımları için hesap sonuçlarını grafik ekrana çizdirilebilecek,
 • Mevzuatlara uygun olarak paftalama ve çıktı işlemlerini gerçekleştirebilecek,
 • Proje aşamalarında verisini Online Haritalar ile görüntüleyebilecek,
 • Proje çıktılarını istenen şablon yapıda alabilecek,
 • Projelerini Google Earth’ e aktarabilecektir.

Eğitim Programı

DAMLA SULAMA GENEL KAVRAMLAR

 • Damla sulama temel kavramlar
 • Temel harita ve projeksiyon bilgisi

DAMLA SULAMA PROJE ALTLIK VERİLERİNİN OLUŞTURULMASI

 • Coğrafi referanslama, raster dönüşüm işlemleri
 • Proje veri üretim işlemleri, GPS’ten veri aktarımı ve tablosal verilerin kullanımı
 • Arazi modelinin oluşturulması
 • Parsellerin oluşturulması

DAMLA SULAMA OBJELERİNİN YERLEŞTİRİLMESİ

 • Su kaynağının yerleştirilmesi
 • Kontrol biriminin yerleştirilmesi
 • Ayrımların yerleştirilmesi
 • Boruların yerleştirilmesi

DAMLA SULAMA BİLGİLERİNİN OLUŞTURULMASI

 • Proje bilgilerinin girilmesi
 • Proje için kriterlerin belirlenmesi
 • Grafik ekranda tasarlanan sulama sisteminin proje ekranına aktarılması

HESAP KRİTERLERİNİN GİRİLMESİ

 • Su kaynağı bilgilerinin girilmesi
 • Sulanacak parsellerin belirlenmesi
 • Bitki bilgilerinin girilmesi

LATERAL VE MONİFOLD HESAPLARI

 • Lateral ve damlatıcı aralıklarının hesaplanması
 • Monifold ve lateral hesapları
 • Kontrol birimi yük kaybı hesabı

HESAPLAR

 • Boru maliyet bilgilerinin girilmesi
 • Pompa birim maliyetinin hesaplatılması
 • Optimizasyon hesabının yapılması
 • Alternatif çapların alınması
 • Motopomp hesabının yapılması
 • Boru dayanımlarının ve şekil kayıplarının hesaplanması

SONUÇ İŞLEMLER

 • Hesap sonuçlarının grafik ekrana aktarılması
 • Kontrol birim elemanlarının hesaplanması
 • Boru hatları profilinin alınması
 • Projelerin şablon ile çizdirilmesi
 • Seçilenleri ve seçilen pencereleri çizdir işlemi

GÖNDER İŞLEMLERİ

 • Projenin Google Earth’ e aktarılması
 • Verilerin e-posta olarak gönderilmesi işlemi
 • Verilerin ekran görüntüsünün e-posta ile gönderilmesi işlemi
 • Online harita üzerinde proje izlenmesi

Damla Sulama Projelendirme (PDF)