NETCAD/WATER içmesuyu projelendirme modülüdür. 'Cazibeli','Terfili' İSALE ve 'Açık','Kapalı' ŞEBEKE sistemlerinin çözümü ile bütünleşik çözüm sunar. NETCAD/WATER ile küçük ölçekli isale hattı çözümlerinden, geniş kapsamlı karmaşık şebekelere kadar, her türlü içmesuyu proje işlemleri hızlı ve kolaylıkla gerçekleştirilebilir.  

NETCAD/WATER içmesuyu projelerinin ilgili kurumların (Su ve Kanalizasyon İdareleri, il Özel İdareleri, İlbank..vd.) şartnamelerine uygun olarak çözülebilmesini sağlar.

HARDY CROSS; İçme suyu kapalı şebeke çözümlerini hardy cross yöntemine göre gerçekleştiren opsiyondur.Şebeke çözümlerinde farklı yük kaybı formüllerini kullanarak, sürtünme sonucu oluşan yük kayıplarını minimumda tutar; basınçlı boru ağları içinde hidrolik hesaplamaların ve su davranışının uzatılmış periyodik simülasyonunu gerçekleştirir.

IH_ENH; İçme suyu projelerinde kaynaktan alınan suyu pompalamak için kullanılan pompayı çalistiran trafoya, elektrik iletmek için tasarlanan projelerin yapımlarını kolaylaştıran opsiyondur (TEIAŞ)

İSALE ve ŞEBEKE ÇÖZÜMLERİ İÇİN;

Altyapı projelerinin CBS ile tam uyumlu yapıda üretilmesini, bu sayede içmesuyu projelerinin altyapı bilgi sistemleri kapsamında yönetilebilmesini sağlar. 

Netcad/Water, içmesuyu projelerinin coğrafi bilgi sistemleri ile tam uyumlu yapıda üretilmesini, bu sayede projelerin altyapı bilgi sistemleri kapsamında yönetilebilmesini sağlar. 

Veritabanı bağlantılı olarak oluşturulan içmesuyu proje elemanlarının hız, boru çapı, hesap debisi gibi hidrolik değerlerlerine  göre tematik haritalanması, etiketlendirilebilmesi ve birçok CBS analizi ile değerlendirilmesi mümkündür.

Proje sonuçlarına ilişkin tüm detaylar anında sorgulanabilir ve raporlanabilir yapıdadır.

İçmesuyu projelerinin 'İsale' ve 'Şebeke' sistem çözümlerini baştan sona gerçekleştirir. 

NETCAD/WATER 'Cazibeli','Terfili' İSALE ve 'Açık','Kapalı' ŞEBEKE sistemlerini alternatif yöntemlerle çözerek içmesuyu projeleri için bütünleşik bir çözüm sunar.

Kapalı şebeke sistemlerini 'Ölü Nokta' ve 'Hardy Cross' yöntemleri ile çözebilir.

Akıllı  sayısallaştırma yapısı sayesinde içmesuyu projeleri kolaylıkla üretilebilirler.

Dinamik ve akıllı sayısallaştırma yapısı sayesinde kolaylıkla oluşturulabilen kaynak,pompa, depo,boru, düğüm, vana vb. proje elamanlar belirlenen yoğunluk bölgeleri, basınç katsayıları ve talep seyirlerine göre her ölçekteki kırsal ve kentsel içmesuyu projesi için sınırsız sayıda dinamik olarak oluşturulurlar.  

Hazır ve olası tüm boru tiplerini içeren boru kütüphanesi ve kullanıcı tanımlı yeni boru tipi oluşturma olanağı

İçmesuyu projeleri için olası 400+ boru tipini içeren boru kütüphanesinden seçilebilen borular ile, boru çapı tayinleri dinamik olarak gerçekleştirilir.

Mevcut boru kütüphanesine -özel üretimle üretilen boru türleri de dahil olmak üzere- tüm boru tipleri kolaylıkla eklenerek eleman kütüphanenesi genişletilebilir.

 

Tüm hidrolik hesaplamalar isale ve şebeke özelliklerine göre otomatik olarak gerçekleştirilirler.

İsale ve şebeke çözümlerinde basınç, yük kaybı ve pompa hesaplamaları, hız ve debi tanımlamaları, boru çapı tayinleri, atü kontrolleri, sanat yapısı atama işlemleri otomatik olarak gerçekleştirilir.

İsale hattı çözümlerinde pompa tipi ve gücü otomatik belirlenir, arıza durumunda olası pompa süpresyon ve depresyon hesaplamaları otomatik olarak gerçekleştirilir.

 

Hidrolik ve geometrik kontrol fonksiyonları

İsale hatlarında;  hız ve basınç kontrolleri, atü kontrolleri, süpresyon depresyon darbe hesap kontrolleri otomatik olarak yapılır

Şebeke çözümlerinde; hız ve basınç, yük kaybı, atü, boru uygunluğu ve geometri kontolleri,kör nokta basınç ve kapalı göz hesap kontrolleri otomatik olarak yapılır

Kontrol işlemleri sayesinde olası hidrolik ve geometrik hataların önüne geçilmiş olunur.

 

Nüfus hesaplamaları dinamik olarak yapılır, bu sayede ihtiyaç debileri ve depo hacimleri proje gereksinimine göre otomatik hesaplanırlar.

İçmesuyu projeleri için proje yılına ilişkin projeksiyon nüfus hesaplamaları İlbank standartlarında dinamik olarak yapılır, Nüfus bilgisine göre dinamik hesaplanan ihtiyaç parametreleri ve seçilen depo tipi de dikkate alınarak 'proje ihtiyaç debisi' ve 'depo hacmi' otomatik olarak  hesaplanır.

 

Dinamik profil özelliği ile proje üretim sürecinde kontrollü tasarım sağlanır

Maliyeti düşürmek için mümkün olduğunca cazibeli çözülmesi istenilen içmesuyu projelerinde hat çizimi sırasında kullanılan dinamik profil ile hattın profili ve enkesitleri anlık olarak izlenilebilir. Hattın tasaımı bu profile göre gerçekleştirilerek daha çizim işlemi sırasında proje kontol altına alınmış olur.

İsale hatlarında suyun alındığı kot ve debiye göre vantuz, tahliye, maslak(basınç kırıcı) gibi sanat yapılarının yer tayinleri otomatik  olarak gerçekleştirilir. Kullanılan boru cinsi ve dayanımına göre hidrolik hesaplamalar profil üzerinden dinamik olarak yapılır.

 

Mevzuatlar ve yönetmeliklere uygun gelişmiş proje çıktıları ve raporlamalar.

İsale ve şebeke çözümlerine ilişkin standartlar doğrultusunda, içmesuyu projeleri için gerekli tablolar, raporlar, metrajlar ve plan çizimleri oluşturulabilir.

Hesap tabloları, depo sonuç raporu, pompa hesap tablosu, pik faktör tablosu, simülasyon düğüm bilgileri, düğüm detayları, armatür tablosu, plan ve dirsek çizimler, isale profil ve paftalarıi vb. proje çıktıları mevzuat ve yönetmeliklere uygun yapıda otomatik olarak oluşturulabilir.

 

Kapalı şebeke çözümlerinde 'ölü nokta' tespiti otomatik olarak yapılır.

Ölü nokta ile çözülen kapalı şebeke çözümlerinde, her bir göz için sisteme her bir koldan giren suyun hesap debilerini, yük kayıplarını, boru çaplarını ve cinslerini sonsuz iterasyonda hesaplayarak ölü nokta için en uygun yeri tayin eder.  Bu sayede yük kayıpları farkının en az olduğu noktayı bularak kapanma hatalarını minimize etmiş olur. İterasyonlarda bulunan sonuçlar İlbank standartlarındaki statik basınç, işletme basıncı, min/max hız değerleri..vb. parametrelere uygun olarak hesaplanır. Bu hesaplamalar proje ve şartname gereksinimelrine göre kullanıcı tanımlı olarak da değiştirilebilir.

 

HARDY CROSS ŞEBEKE ÇÖZÜMLERİ İÇİN;

Zaman dilimlerine göre 'talep seyirleri' tanımlanabilir.

Hardy Cross çözümü ile yoğunluk bölgeleri ve varsa basınç katlarına göre sisteme tanımlanan debi, boru uzunluklarını dikkate alarak her bir düğüme talep seyirlerine göre dağıtılır.

 

Periyodik simülasyon işlemleri gerçekleştirilir.  

Hardy Cross çözümü ile oluşturulan projelerin periyodik simülasyonu gerçekleştirilebilir.

Akış hızı, yük kaybı, debi vb. hidrolik değerler tematik olarak istenen zaman aralığına göre simüle edilebilirler; bu sayede örneğin akış hızlarının fazla olduğu saatler tanımlanan zaman aralıkları için simülasyon içerisinde izlenebilir.

Proje parametreleri sayesinde tek seferde tanımlanan hidrolik ve geometrik proje değişkenleri proje sürecine dinamik olarak yansır. 

Analiz ayarları sayesinde kullanılacak debi birimi, yük kaybı formülü, simülasyon süreleri, basınç ve hız ayarları, boru seçim parametreleri tek seferde projelere tanımlanabilirler.

 

NETCAD 6 YETENEKLERİNİN KULLANILMASI

Netcad 6'nın tüm yetenekleri ile birlikte kurum standartlarındaki hazır çıktı şablonları kullanılabilir.

Netcad6'nın gelişmiş GIS ve CAD yetenekleri, kurum standartlarındaki hazır şablon çıktılar, altlık online haritalar, akıllı objeler, Mimar, Analiz..vb.

bir çok özellik atıksu ve yağmursuyu projeleri için kullanılabilir.

 

Netcad_Water.pptx

  • Su ve Kanalizasyon İdareleri
  • Belediyeler
  • İl Özel idareleri
  • İlbank
  • DSİ
  • Üniversiteler
  • Mühendislik Firmaları
  • Harita Firmaları
  • İnşaat Firmaları
 <iframe width="100%" height="200" src="//www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLrD9FRJJK3rxjmELmhkDfEepN5oem7Pej" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>