Cks Raporlarının Alınması

Proje sonunda  Dağıtım sıralı, imara sıralı ve kadastroya sıralı raporlar *.cks uzantısı ile alınabilir.

1. Dağıtım/Raporlar/Dağıtım Sıralı işlemine girilir.

2. "Dağıtım Raporları" Penceresinde Rapor Tipi "Tescil Sayfaları" seçilir, Tamam butonu ile rapor üretilir.

Alınan *.CKS uzantılı raporu inceleyiniz.