X ve Y Düzeltmesi (Kalibrasyon Ayarı)

Çizimlerde, yazıcının kalibrasyonundan kaynaklanan uzunluk hataları varsa bunu düzeltmek için Y ve X yönünde ayrı ayrı hesaplanan kalibrasyon (düzeltme) katsayıları girilebilir. Kalibrasyon katsayıları aşağıdaki örnekte açıklanan şekilde hesaplanabilir.

Ekrana 100 m aralıklı karelajlar atılır. 1/1000 ölçeğinde çıktısı alınır. Çizimde iki karelaj aralığının 10 cm gelmesi gerekir.

Buna göre;

Y Yönünde Düzeltme;

Y doğrultusunda çizimde ölçülen uzaklık 301 mm

Olması gereken uzaklık 300 mm ise,

Y düzeltme katsayısı = Olması Gereken Uzaklık / Çizimde Ölçülen Uzaklık= 300 / 301 = 0.99667774

X Yönünde Düzeltme;

X doğrultusunda çizimde ölçülen uzaklık 198.7 mm

Olması gereken uzaklık 200 mm ise,

X düzeltme katsayısı = Olması Gereken Uzaklık / Çizimde Ölçülen Uzaklık= 200 / 198.7 = 1.006542526

Hesaplanan katsayılar, Y ve X düzeltmeleri pencerelerine yazılmalıdır. Düzeltme değerinin uygulanabilmesi için "Düzelt" kutucuğunun aktif yapılması gerekmektedir. Katsayılar kalıcıdır. İsteğe bağlı olarak değiştirilebilir. Bundan sonra alınan çizimler düzeltme getirilerek alınacaktır.