Jeoloji Haritası Detay Bilgilerinin Eklenmesi

1. Harita üzerinde yer alan diğer bilgiler (simge, tabaka durumu, tepe adı, yerleşim adı vb) için aşağıdaki tabakaları oluşturunuz. Katman yöneticisinde İlk olarak @DETAY adında ana tabaka oluşturunuz. Daha sonra DETAY_SİMGE, DETAY_TEPEADI ve DETAY_TABAKA isimlerinde alt tabakaları oluşturunuz.

2. Oluşturulan tabakalardan DETAY_TABAKA tabakası aktif iken Netcad sembol kütüphanesi içerisinde yer alan Jeoloji Sembolleri kullanılabilir. Giriş / Sembol işlemine girildiğinde açılan pencereden İşlemler / Sembol Dosyası Ekle işlemine giriniz ve Netcad’ de var olan sembol kütüphanelerinin listelendiğini gözlemleyiniz. Listeden Jeoloji kütüphanesini seçerek pencereye semboller yükleyiniz.

3. Harita üzerinde yer alan jeolojik gösterimler sembol kütüphanesinden “2 Nokta ile” seçeneği aktif iken sembol üzerinde çift tıklayarak seçiniz. Fare imlecine seçilen sembolün geldiği gözlemleyiniz. Ekranda sembolü yerleştirmek istediğiniz yere sol tuş bir kere tıklayınız ve sembolün olması gereken açı değerini fare hareketi ile sağladıktan sonra bir kez daha fare sol tuş ile sembolün ekrana yerleşmesini sağlayınız.

 

Ekrandaki sembol kalınlıklarını arttırmak için ayrıştırma işlemi gerekmektedir. Bu işlem için Düzenle / Ayrıştır işlemine giriniz. İşlem sırasıda ekrandan sembolleri seçiniz ve fare sağ tuş ile işlemi bitiriniz. Açılan Ayrıştırma Parametreleri penceresinde Çizgi ve noktalara seçeneğini seçerek Tamam ile işlemi tamamlayınız. 

Ayrıştır işlemi hakkında detaylı bilgi için (question)

 

İşlem sonunda çizgilere ayrıştırılan semboller kalınlıklarını bağlı oldukları tabaka özelliğinden alacaklardır. Çizgi kalınlığını arttırmak için Katman yöneticisinde DETAY_TABAKA çift tıklayınız ve açılan Tabaka Özellikleri penceresinde Çizgi sekmesine geliniz. Kalınlıklar tabakadan seçeneğini aktif ederek kalınlık değerini belirtiniz ve Tamam ile işlemi sonlandırınız.

 

4. Formasyon alanlarına ait simgelerin ekrana yazılabilmesi için DETAY_SIMGE tabakası aktif hale getirdikten sonra Giriş / Yazı işlemine giriniz. Açılan Yazı penceresinden Yazı satırına formasyon tablosunda yer alan simge adlarını (Di, Jh vd.)  sırayla giriniz. Boy, açı, sıkışma değerlerini belirleyerek fon seçeneğini aktif yapınız ve her bir formasyon alanı için simge yazılarını ekrana fare sol tuş ile ekleyiniz.

5. Harita üzerinde gözlenen tepe adlarını eklemek için DETAY_TEPEADI tabakası aktif iken Giriş / Yazı işlemine giriniz. Açılan Yazı penceresinde Yazı satırına harita üzerindeki tepe adları yazılarak ekrana yazdırılmasını sağlayınız.