Çankaya Belediyesi’nin Akıllı Belediyecilik Altyapısı Netcad’e Emanet

24 Ocak 2019

Türkiye’nin öncü belediyelerinden olan Çankaya Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü liderliği ve Netcad çözüm ortaklığı ile birlikte KEOS (Kent Otomasyon Sistemi)’u hayata geçirdi.

Ocak ayı içerisinde, Çankaya Belediyesi’nde gerçekleşen sunumda proje kapsamında yapılanlar anlatıldı. Sunum başta Çankaya Belediye Başkanı Sayın Alper Taşdelen’den olmak üzere tüm katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Proje kapsamda ilk adım olarak, köklü bir tarihi geçmişe sahip olan Çankaya ilçesine ait imar planları, kadastro ve numarataj verileri Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) alt yapısına uygun olarak düzenlendi.

Kurulan sistem sayesinde vatandaşlar resmi başvuruları öncesi ada/parsel ya da adres kriterleri ile ilçe sınırları dâhilinde bulunan güncel imar verilerine web üzerinden hızlı ve kolay bir biçimde erişim sağlayabiliyorlar.

Netcad ürünleri ile gerçekleştirilen bu sistemler üzerinden coğrafi verinin yanı sıra, çeşitli firmalar ile gerçekleştirilen entegrasyonlar kapsamında arşiv, ruhsat gibi belgelerin de coğrafi veri ile eşleştirilmesi sağlanarak yıl bazlı tematik haritalar üretilebiliyor.

Tüm bunların sonucu olarak Çankaya Belediyesi’ne ait tüm veriler ortak bir platformdan ilgili personellerce yönetilip doğru veriye hızlı bir biçimde ulaşılarak Belediye hizmetlerinde çok daha verimli bir yol izlenebiliyor.

<style>
.panel{border-radius:0px !important;}
.panelHeader{border-radius:0px !important;}
.gallery-image img{width:90%; height:90% !important;}
.wiki-content h2 {border-style:none;}
.addthis_counter.addthis_pill_style a.atc_s {display: none;}
</style>