Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Netigma URL and Parameters

Netigma includes ready-made pages for different purposes. You can access these pages and the parameters they receive in this area. 

The ones that beging with ? are obligatory, with & are optional.

Page

Parameter

 Description

Sample URL

Authorizations

Authorization Description

../Admin/SifreDegistirme.aspx

 

The password change operation is performed

http://server/applicationname/Admin/SifreDegistirme.aspx

MENU_KULLANICI.SIFREDEGISTIRME

Şifre Değiştirme

../GenericClass/DosyaEkle.aspx

?Tablo=[TABLO]&Kod=[TABLO.KODU]

Associates the file to the table column.

http://server/applicationname/GenericClass/DosyaEkle.aspx?Tablo=GEOMAHALLE&Kod=3

DOSYA.KAYDET

Ek Dosya Kaydedebilir

 

&KEYSEND=1

Sayfayı ile dışarıdan (Örneğin GISARA_DESKTOP uygulamasından) dosya beklemeye zorlar.

http://server/applicationname/GenericClass/DosyaEkle.aspx?Tablo=GEOMAHALLE&Kod=3&KEYSEND=1

 

 

 

&TwainKey=[PAGE_STATEID]

Dışarıdan dosya bekleyen sayfaya dosyayı hangi anahtarla saklaması gerektiğini gösterir. PAGE_STATEID değeri sayfadan hidden form elementi içerisinde bulunur. Sayfa önce Keysend=1 ile çağrılıp daha sonra TwainKey ile dosya aynı sayfaya gönderilmelidir.

http://server/applicationname/GenericClass/DosyaEkle.aspx?Tablo=GEOMAHALLE&Kod=DOSYALAR.1535&TwainKey1

 

 

../GenericClass/DosyaGoster.aspx

?KODU=[DOSYALAR.DOSYA_KODU]

Kayıtlı dosyayı açar.

http://server/applicationname/GenericClass/DosyaGoster.ashx?KODU=1535

DOSYA.GOSTER

Ek Dosya İzleyebilir

../GenericClass/Dosyalar.aspx

?Tablo=[TABLO]&Kod=[TABLO.KODU]

Parametrede gönderilen kayıtla ilişkili dosyaları görüntüler

http://server/applicationname/GenericClass/Dosyalar.aspx?Tablo=GEOMAHALLE&Kod=4

 

 

../GenericClass/DosyaSil.aspx

?KODU=[DOSYALAR.DOSYA_KODU]

Dosya silme penceresini açar.

http://server/applicationname/GenericClass/DosyaSil.aspx?KODU=DOSYALAR.1535

DOSYA.SIL

Ek Dosya Silebilir

 

?Rapor=[DIZIN_ADI]

Ekler/Raporlar dizininin belirtilen alt dizinini görüntüler.

http://server/applicationname/GenericClass/DosyaSil.aspx?Rapor=GEOMAHALLE

 

 

 

?Sub=[DIZIN_ADI]

Images dizininin belirtilen alt dizinini görüntüler.

http://server/applicationname/GenericClass/DosyaSil.aspx?Sub=Dosya_alani

 

 

./GenericClass/GenelBFormu.aspx
(Bilgi Kartı Sayfasıdir)

?BFORM=[TABLO.BilgiFormununadi]

Yeni kayıt bilgi formu açar.

http://server/applicationname/GenericClass/GenelBFormu.aspx?BFORM=GEOMAHALLE.mahallebilgikarti

 

 

 

?BFORM=[TABLO.BilgiFormununadi]&KODU=[TABLO.KODU]

Parametrelerle gönderilen tablo.kodu kaydının bilgi formu açılır.

http://server/applicationname/GenericClass/GenelBFormu.aspx?BFORM=GEOMAHALLE.mahallebilgikarti&KODU=1&

 

 

 

?BFORM=[TABLO.BilgiFormununadi]&ALAN=[Kolon adı]

Yeni kayıt bilgi formu açar ve tabloda Birincil Alan olmaması durumunda KODU bilgisinin eşleşeceği Kolon adını belirtir.

http://server/applicationname/GenericClass/GenelBFormu.aspx?BFORM=GEOMAHALLE.mahallebilgikarti&ALAN=ADI_NUMARASI  or http://server/applicationname//GenericClass/GenelBFormu.aspx?BFORM=GEOMAHALLE.mahallebilgikarti&ALAN=OBJECTID

 

 

 

?BFORM=[TABLO.BilgiFormununadi]&FAD=[IlgiliTabloya Ait FAD]

Yeni data katmanı kullanılıyorsa ve ilgili tablo geometrik ise FAD parametresi gönderilerek bilgi kartına harita tabının eklenmesi sağlanır.

http://server/applicationname/GenericClass/GenelBFormu.aspx?BFORM=GEOMAHALLE.mahallebilgikarti&KODU=3&FAD=geomahalle.BDUZU.geomahalle

 

 

 ?BFORM=[TABLO.BilgiFormununadi]&KODU=[TABLO.KODU]&[Kolon adı]=[TABLO.KODU] Kolon adı parametresiyle bilgi kartındaki bu kolona değer gönderir. Bu sayede bu kolon otomatik olarak dolu gelmektedir.

http://server/applicationname/YIGM/GenericClass/GenelBFormu.Aspx?&BFORM=GEOMAHALLE.BilgiFormu&KODU=&mahalle_id=3

 

  

../GenericClass/GenelSorgu.aspx
(Sorgulama Sayfasıdir)

?ADI=[Sorgu Sayfası Adi]

Sorgu Sayfası Adı parametresiyle belirtilmiş olansorgu sayfası açılır.

http://server/applicationname/GenericClass/GenelSorgu.aspx?Adi=Mahalle+Sorgu+Sayfasi&

FORM_FW_OBJESORGU_EKLEDUZELT.KAYDET
REPORT.EXCEL
REPORT.WORD
FORM_OBJESORGULAMA.SETTINGS.COLUMNS
FORM_OBJESORGULAMA.SETTINGS.GROUP

Sorgu Kaydet
Listelerin Excel raporu alınabilir
Listelerin Word raporu alınabilir
Kolon seçerek rapor alabilir
Grup rapor alabilir

 

?SorguAdi=[Sorgu Adi]

Sorgu Adı parametresiyle belirtilmiş olan sorgu açılır.

http://server/applicationname/GenericClass/GenelSorgu.aspx?SorguAdi=StandartMahalleSorgusu

 

 

 

?ADI=[Sorgu Sayfası Adi]&SorguAdi=[Sorgu Adi]

Sorgu Sayfasında belirtilen Sorgu aktif olarak görüntülenir.

http://server/applicationname/GenericClass/GenelSorgu.aspx?ADI=Mahalle+Sorgu+Sayfasi&SorguAdi=StandartMahalleSorgusu

 

 

 

?ADI=[Sorgu Sayfası Adi]&SorguAdi=[Sorgu Adi]&Sablon=[SablonAdi]

Şablon olarak kaydedilmiş raporu açar.

http://server/applicationname/GenericClass/GenelSorgu.aspx?QueryGroup=Mahalle+Sorgu+Sayfasi&Template=GEOMAHALLE.YOL_KAPI_SAYISI or

http://server/applicationname/GenericClass/GenelSorgu.aspx?QueryGroup=Mahalle+Sorgu+Sayfasi&Sablon=GEOMAHALLE.YOL_KAPI_SAYISI or

http://server/applicationname/GenericClass/GenelSorgu.aspx?QueryGroup=Mahalle+Sorgu+Sayfasi&SorguAdi=StandartMahalleSorgusu&Sablon=GEOMAHALLE.YOL_KAPI_SAYISI

 

 

 

?SorguAdi=[Sorgu Adi]&Sorgula=1

Sorgu sonucunu açar.

http://server/applicationname/GenericClass/GenelSorgu.aspx?QueryGroup=Mahalle+Sorgu+Sayfasi&SorguAdi=StandartMahalleSorgusu&Sablon=GEOMAHALLE.YOL_KAPI_SAYISI&Sorgula=1

 

 

./GenericClass/GISAra.aspx

 

Grup Anahtarı WEBGIS olan sorgu sayfalarında sorgu yapılır. Grup Anahtarı WEBGIS2 olan sorgu sayfalarınında genel sorgu yapılır.

http://server/applicationname/GenericClass/GISAra.aspx

 

 

 

&GRUP=GRUPANAHTARI

GRUPANAHTARI=Sorgu Sayfası Grup Anahtarı.

http://server/applicationname

 

 

 

&GSS=[none,iframe,sdk,netcad]

Haritadan sorgulama tipini belirler. Sdk değeri için HARITA=0 gönderilmemiş olmalıdır. Iframe dropdown altında harita açar. Netcad ve sdk seçim sonucunun gösterimdeki ana haritadan bekler.

http://server/applicationname/GenericClass/Gisara.aspx?&GSS=iframe&HARITA=0

 

 

 

&HARITA=0

Harita görünmez.

http://server/applicationname/GenericClass/Gisara.aspx?&GSS=iframe&HARITA=0

 

 

../GenericClass/ParametrikSorgu.aspx  (Sorgu Sonucu gösterir)

?ListName=[Sorgu Listesi Adi]

Belirtilen Sorgu Listesi görüntülenir.

http://server/applicationname/genericclass/parametriksorgu.aspx?&sorguadi=StandartMahalleSorgusu

REPORT.EXCEL
REPORT.WORD

Listelerin Excel raporu alınabilir
Listelerin Word raporu alınabilir

 

?Sablon=SablonAdi

Şablon olarak kaydedilmiş raporu açar.

http://server/applicationname/genericclass/parametriksorgu.aspx?Sablon=GEOMAHALLE.ETK_GR_TEST_PERF

 

 

 

&ALAN=[Obje'ye ait kolon]&KODU=[Obje'ye ait kolonun değeri]

Girilen alan ve değeri(KODU) için filtreleme yapar.

http://server/applicationname/genericclass/parametriksorgu.aspx?&sorguadi=StandartMahalleSorgusu&ALAN=GEOMAHALLE.ADI_NUMARASI&KODU=CUMHUR%C4%B0YET

 

 

 

&WHERE=[KOLON1~DEGER1;KOLON2~DEGER2]....

Girilen KOLON VE DEGER'lere göre filtreleme yapar.

http://server/applicationname/genericclass/parametriksorgu.aspx?&sorguadi=StandartMahalleSorgusu&WHERE=GEOMAHALLE.OBJECTID~5;GEOMAHALLE.ADI_NUMARASI~BARI%C5%9E

 

 

 

&KOLON1=DEGER1&KOLON2=DEGER2....

Girilen KOLON VE DEGER'lere göre filtreleme yapar.

http://server/applicationname/genericclass/parametriksorgu.aspx?&sorguadi=StandartMahalleSorgusu&GEOMAHALLE.OBJECTID=5&GEOMAHALLE.ADI_NUMARASI=BARI%C5%9E

 

 

../GenericClass/ParametrikSorguForSM.aspx

&ListName=[Sorgu Listesi Adı]

Farkı Süreç yöneticisi kullanımı açık olan sorgular için verileri süreçlere göre gruplayarak görüntüler.

 

 

 

 

&ListName=[Sorgu Listesi Adı]&TabShowStyles=[Treetab,RowStyle]

Treetab için ağaç yapısında süreç bazında gruplayarak getirir. Rowstyle için tek bir süreç id bazında gruplayarak getirir.

http://server/applicationname/genericclass/ParametrikSorguForSM.aspx?&Listname=ogrenci_dosyalari.Sorgusu.List&TabShowStyles=TreeTab

 

 

../GenericClass/rapor.aspx

?RaporAdi=[Rapor Adi]

Belirtilen Raporu görüntülenir.

http://server/applicationname/GenericClass/Rapor.aspx?RaporAdi=GEOMAHALLE.EtkilesimliRapor4

 

 

 

&ALAN=[Obje'ye ait kolon]&KODU=[Obje'ye ait kolonun değeri]

Girilen alan ve değeri (KODU) için filtreleme yapar.

http://server/applicationname/GenericClass/Rapor.aspx?RaporAdi=GEOMAHALLE.Raporwebparttest&ALAN=GEOMAHALLE.ADI_NUMARASI&KODU=SAH%C4%B0L

 

 

 

&WHERE=[KOLON1~DEGER1;KOLON2~DEGER2]....

Girilen KOLON VE DEGER'lere göre filtreleme yapar.

http://server/applicationname/GenericClass/Rapor.aspx?RaporAdi=GEOMAHALLE.Raporwebparttest&WHERE=ADI_NUMARASI~DEREA%C4%9EZI;mahalle_alan~6311910

 

 

 

&ClearResponse=true&ContentType=IÇERIKTIPI&ContentFileName=DOSYAADI

Rapor içeriğini istenen tipte dökümana aktararak bilgisayara aktarır.  IÇERIKTIPI sayfaya basılacak içeriğin tipi  DOSYAADI kaydederken kullanılacak dosya adi   Ör.IÇERIKTIPI=application/octet-stream DOSYAADI=proje1.kml

http://server/applicationname/GenericClass/Rapor.aspx?RaporAdi=GEOMAHALLE.Raporwebparttest&ClearResponse=true&ContentType=application/word&ContentFileName=Ornek.doc

 

 

../GenericClass/Resimler.aspx

?Tablo=[TABLO]&Kod=[TABLO.KODU]

Verilen tablonun Kod=objectid olan kaydın ek dosyalarını görüntüler.

http://server/applicationname/GenericClass/Resimler.aspx?Tablo=GEOMAHALLE&Kod=5

RESIM.KAYDET
RESIM.SIL
RESIM.DUZENLE

Ek Resim Kaydedebilir
Ek Resim Silebilir
Kayıtlı Resmi Düzenleyebilir.

../GenericClass/popupAspx/MapDropDown.aspx

-

Haritayı görüntüler.

http://server/applicationname/GenericClass/popupAspx/MapDropDown.aspx

 

 

 

&Polygon=1

Alan seçim tuşunu aktif eder.

http://server/applicationname/GenericClass/popupAspx/MapDropDown.aspx?&Polygon=1

 

 

 

&Point=1

Nokta seçim tuşunu aktif eder.

http://server/applicationname/GenericClass/popupAspx/MapDropDown.aspx?&Polygon=1&Point=1

 

 

 

&Clip=1

Kesme tuşunu aktif eder.

http://server/applicationname/GenericClass/popupAspx/MapDropDown.aspx?&Polygon=1&Point=1&Clip=1

 

 

 

&GML=1

Geometrik alan seçim tuşunu aktif eder.

http://server/applicationname/GenericClass/popupAspx/MapDropDown.aspx?&Polygon=1&Point=1&GML=1

 

 

 

&Bbox=Cllx,Clly,Curx,Cury

Haritayı belirtilen aralıkta getirir.

http://server/applicationname/GenericClass/popupAspx/MapDropDown.aspx?&Bbox=4538565.376,381766.9287,4541486.016,383410.1431

 

 

../GenericClass/SMSendEmail.aspx

?ID={id}

StateServer üzerinde, işleyen kaydın ID değerinin alınabilmesi için kullanılır.

 

 

 

 

?Email=EMailAdresi

Mailin gönderileceği E-Posta Adresidir.

 

 

 

 

?RaporAdi=[RAPOR_ADI]

Mail olarak gönderilecek, objeye ait raporun adıdır.

 

 

 

 

&Info=INFO

Raporda görüntülenmesi istenilen bilgidir.

 

 

 

../Work/GoogleEarth.aspx

?TYPE=[TABLO]&KODU=[TABLO.KODU]

Belirtilen verinin klm dosyası oluşturur.

http://server/applicationname/Work/GoogleEarth.aspx?TYPE=GEOMAHALLE&KODU=5

 

 

../Work/HaritaGoster.aspx

Harita Sayfası Url Parametreleri

 

 

../Work/Netcad.aspx

?TYPE=[TABLO]&KODU=[TABLO.KODU]

Belirtilen verinin ncc dosyası oluşturulur.

http://server/applicationname/work/Netcad.aspx?type=GEOMAHALLE&KODU=5

 

 

 

?KeyColumn=[ANAHTARKOLON]

Anahtar kolonu set edebilmek için kullanılır. Özellikle ilişkili tablolarda OBJECTID gönderilirken TABLOADI.OBJECTID gönderilmelidir.

 

 

 

../GenericClass/GetInstanceStateSendReport.aspx

?BFORM=[Bilgi formu adı]&KODU=[TABLE(BFORM).KODU]&RaporAdi=[Rapor Adi]

StateServer ile ilişkili kayıtların durum bilgilerinin alınarak querystring ile rapor formuna gönderilmesini ve raporda görüntülenmesini sağlar. Rapor.aspx sayfasına yönlenirken querystring olarak Durum ve Roller parametreleri eklenir.

http://server/applicationname/GenericClass/GetInstanceStateSendReport.aspx?BFORM=ogrenci_dosyalari.BilgiFormu&kodu=2&RaporAdi=ogrenci_dosyalari.surecler

 

 

 

 

 

It forces the page to wait outside (eg GISARA_DESKTOP application).