Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

HESAP

'HESAP', haritacılık tabanlı hesaplama işlemlerinin gerçekleştirildiği, araziye ilişkin nokta verilerinin mevzuatlara göre farklı şekillerde oluşturulduğu, hesaplandığı, dönüştürüldüğü Netcad modülüdür. Hesap modülü ile veri düzenleme, koordinat dönüşümü ve mevzuatlarla uyumlu paftalama işlemleri de gerçeklestirilebilir.

Nokta Verilerinin Üretimi ve Yönetiminin Grafik Ekranla Dinamik Yapıda Kullanımı

Nokta Editörü ile araziden yapılan ölçümlerin gözlenmesi veya yeni verilerin oluşturulması ve üzerinde düzenleme yapılması sağlanmaktadır.

Nokta Editörü çizim ekranı ile etkileşimlidir, yapılan değişiklikler ekranda ve nokta editöründe dinamik davranış gösterir. Editör içerisinde noktalar farklı koordinat sistemlerinde görüntülenebilir ve çıktıları alınabilir. Nokta verileri üzende hesap işlemleri sağlanarak nokta geometrisine bağlı geometrilerin de güncellenmesi sağlanır.

Ülke ve Mevzi Paftalama Uygulamaları ve Pafta Çıktıları

Projelerin Ülke Pafta Standartlarına göre, İlbank ve TKGM şablonları ile paftalanması ve çıktıya hazırlığı gerçekleştirilebilir.

Standart pafta kütüphanesinden (1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/25000, 1/50000, 1/100000) istenilen ölçekte hazırlanabilir. Mevzi paftalama işlemleri de sağlanabilmektedir.


Koordinat Dönüşümleri

Projelerin koordinat dönüşümleri Affine ve Helmert yöntemleri ile üretilen *.DNS dosyaları ile yada projeksiyon dönüşüm işlemleri ve genel parametreler ile gerçekleştirebilir. Objelerin dönüşümü yada dönüşüm sonuçlarına ilişkin raporlar alınabilir.

 

Noktasal ve Alansal Raporlar Çizim Alanına Alınabilir

Proje içerisinde bulunan nokta verilerinin koordine özeti ve ikincil projeksiyonda koordinat çıktıları alınabilir. Alan çıktıları, Aplikasyon ve Prizmatik raporlar alınabilir ve proje ekranına tablolar eklenebilir.

Kutupsal Hesaplar ve Kestirim Hesapları ve Poligon Hesapları Gerçekleştirilebilir, Rapor Çıktıları Alınabilir.

Saha ölçümlerinin düzenlenmesi ve harita ölçüm standartlarına uygun kutupsal hesaplar (Eğik Kenar-Düşey Açı, Yatay Kenar-Düşey Açı gibi,Yatay Kenar-Kot Farkı, Takeometrik vb.) gerçekleştirilebilir.

Poligon Hesapları, Deniz ve Elipsoid düzlemine ve Gauss Kruger düzlemine indirgenerek hesaplanabilir, Poligon ve Ölçü Kanavaları çizdirilebilir.

Kot ve kenar kontrolleri yapılabilir,


 Örnek Uygulama Dökümanları ve Proje Videoları

  • Page:
    Temel Proje Uygulamaları — Anamodül Uygulamaları proje oluşturma süreçlerinde gerekli olan tüm aşamaları kapsar. Temel harita ve projeksiyon bilgisi, proje parametrelerinin oluşturulması, coğrafi referanslama, veri üretimi, görüntüleme, düzenleme ve sorgu işlemleri, mevzuatlara uygun harita ve proje üretimi, paftalama ve çıktı işlemleri gerçekleştirilmesi süreçlerini içerir.

  • Page:
    Harita ve Imar Uygulamaları — Harita ve İmar Uygulamaları, imar ve kadastro projelerinin mevzuatlar ve TAKBİS (Tapu Kadastro Bilgi Sistemi) yapısına uygun olarak tüm aşamaları ile hazırlanması ve proje çıktılarının alınması süreçlerini içerir. Harita imar uygulamaları kapsamında parselasyon uygulamaları, tapu kayıtlarının okunması, alan düzeltmeleri ve cins değişiklikleri, ayırma ve birleştirme işlemleri, terk ve ihdas işlemleri, 18. madde uygulaması kapsamında dağıtım uygulamaları anlatılmaktadır.