Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Köydes İzleme Raporları

Köydes İzleme Raporları ana menüsü altından İLNET / KÖYDES sistemine aktarılan tüm proje ve envanterler ile ilgili Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü standartlarında raporlar dinamik olarak alınabilir.

Rapor ekranlarına gelen her bilgi köy bilgi kartları, proje bilgi kartları, atıksu-içmesuyu-sulama-yol projeleri elemanlarına ait (depo, boru vs) bilgi kartları, yol güzergah bilgi kartları ve yol kaplama cinsi bilgi kartlarına girilen verilerden oluşmaktadır. Raporlamaların ve izleme cetvellerinin tam ve doğru oluşabilmesi için bilgi kartları tam ve doğru olarak doldurulması gerekmektedir.

  • No labels