Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Loglama ve Raporlama

Kullanıcı loglama ve raporlama için logserver arayüzünden tarih aralığı vererek sisteme login ve logout olanları takip edebilir ve raporlayabilir.

  • No labels