Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Havza Bul

D8 akım modeline göre hidrolojik fonksiyonları kullanarak, havza alanları ve bu havzalara bağlı su akış ağlarının (mecraların) bulunduğu işlemdir.

İşleme tıklandıktan sonra Tabakalar sekmesinden arazi modeli ve sonuç raster verilerin kaydedileceği dosya dizini seçilmelidir. İşlem sırasında ekrana, eşik değer penceresi gelecektir. Havza ve alt havza büyüklükleri için ekrana gelen bu pencerede, hücre sayısı ve bu hücre sayısına göre alan değeri yazılım tarafından otomatik olarak sizlere sunulur. İstenirse bu eşik değerlerini değiştirebilirsiniz. Bu sayede isteniyorsa çalışılan bölgedeki tüm detay kuru ve sulu drenaj ağlarının (mecraların) ortaya çıkarılmasını sağlayabilirsiniz.

İşlem sonucu, veritabanındaki şablon yapıda bulunan ana havzalar, havzalar, alt havzalar ve bu havza alanlarını besleyen drenaj ağlarına ait tablolara aktarılır. İlgili tablo üzerinde (alt havza, su yolu vb.) fare sağ tuş ile açılan menüden Tablo işlemine girerek bu bilgilere ulaşılabilir. Bu sayede havza alanları (havza yöneyi, şekli, havza eğimi, havza alanı) ve bunlara bağlı drenaj ağlarına ait (harmonik eğim, kümülatif akımlar, uzunluk, minimum ve maksimum kotlar vb.) birçok bilgiye ulaşılabilir.

Raster veya Vektör Tüm Verilerden Havzalar Modellenebilir.

Havza analizi işlemi her türlü TIN verisi üzerinden çalışabilir. Raster verileriniz üzerinden havzaların modellenmesini yapabilmek için SYM Havza işlemini kullanabilirsiniz.

Harmonik Eğim Değeri İstenilen Parça Sayısına Göre Hesaplatılabilir.

Harmonik eğim hesabında kullanılan parça sayısını değiştirebilirsiniz. Proje Özellikleri / Proje Değişkenleri (?) işlemi ile değiştirebileceğiniz parça sayısına göre istediğiniz detayda harmonik eğim hesabını yapabilirsiniz.

Havza Bul işlemine, klavyeden shift butonu ile beraber tıklandığında Netcad Mimar'daki iş akışı ve operatörlere (?) ulaşılabilir. Havza Bul işlemi içindeki iş akışında, havza alanları ve bu alanları besleyen akış kollarının doğru sonuçlar verebilmesi için yapılması gereken bir takım model düzeltme işlemleri (çukurlukların doldurulması), herhangi bir müdahale gerektirmeden otomatik olarak yapılır. Bu konu hakkında detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Havza Bul işleminin sonuca ulaşması için, bilgisayar adınızda boşluk karakteri olmamalıdır. Eğer boşluk var ise bilgisayar adınızı değiştirebilir veya aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

  1. Herhangi bir sürücü altında yeni bir klasör oluşturunuz. (Örneğin,  C:\HavzaTEMP)
  2. Netcad'in kurulu olduğu dizindeki Nethydro klasörü içerisinde (örneğin C:\Netcad\MODUL\NetHydro) TEMPFOLDER.TXT adında bir text dosyası oluşturunuz.
  3. Bu text içerisine, 1. işlem adımındaki dosya dizini yazınız, kaydedip, kapatınız.


 

 

 

  • No labels