Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Netigma 2 - Yenilikler

Bu sayfada Netigma 2 ile gelen yenilikler yer almaktadır.

Görsel Yenilikler

 • Giriş sayfası, Harita ve Menüler ile açılan işlemlerin birdbirinden bağımsız sekmelerde görüntülenmesi sağlandı.
 • İsteğe bağlı olarak açılışta anasayfa olarak haritanın gelmesi sağlandı.
 • Sorgu ve Bilgi Formu alanlarının gruplanarak gösterilmesi sağlandı.Bu sayede daha anlaşılır düzenli görüntü elde edildi.
 • Sorgu sayfalarına ve sorgulara açıklayıcı bilgilerin eklenebileceği alan eklendi.
 • Dosya Ekleme yetenekleri Arttırldı
  • Ek dosyalar için yeni arayüz eklendi. Dosyalar/Resimler birleştirildi.
  • Resimler için slideshow ekranı hazırlandı.
  • Ek dosyaların grid üzerindeki görüntüleri değiştirildi. XML içerisinde yer alan ve gridde göstermediğimiz verileri gösterebilen vieweditor eklendi.
  • Aynı işlemde birden fazla dosya eklemeye izin verildi. Destekleyen tarayıcılarda sürükle bırak ile dosya yüklenebilmesi sağlandı. ( html5 )
  • Videolar için önizleme özelliği eklendi.
 • Sorgu ve Form Editörleri Geliştirildi:
  •  Birden fazla alan seçerek sorgulamayı sağlayan checbox list sorgu editörü eklendi.
  • Tree yapısında bir sorgulama ve bilgi formu editörü eklendi.
  • Kolon ve tablolar arasında karşılaştırmalı sorgulama yapabilen gelişmiş sorgulama editörü eklendi.
  • Koordinatlı veri giriş editörü eklendi.
  • Talep edilen form/query editörler için varsayılan değer eklendi. Tarih için eklenen varsayılan değer göreceli zaman olarak kullanılabiliyor. ( Örnek -5d  : 5 gün öncesi )
  • Alanlar için Sorgulama, Form ve Gösterim tiplerinin ayrı ayrı belirtilebilmesi sağlandı. Bu sayısal bir alanın bar grafik olarak gösterilebilmesine olanak vermemizi sağlıyor ( Bazı şartnamelerde geçiyor. Teknik adı farklı. ).
  • Netigma gridlerini formlarda gösterebileceğimiz editör eklendi.
  • Birden fazla alanda sorgu yapılmasını sağlayan mergedtext editörü eklendi
 • Daha Yetenekli Kontroller (pivotgrid gibi)  kullanılmaya başlandı.
 • Yeni temalar eklendi.
 • Bir Sorgu sayfasına farklı nesnelerden sorgu eklenebilmesi sağlandı.
 • Linkler kaldırıldı. Her alanın link olarak görüntülenebilmesi sağlandı.
 • Chart seçenekleri artırıldı. ( Görsel düzenleme gerekiyor ). NETIGMA 1 versiyonunda hatalı çalışan chart düzeltildi.
 • Kullanıcının giriş sayfasında yaptığı değişiklikleri sıfırlayıp varsayılan giriş sayfasına dönebilmesi sağlandı.
 • Liste sonucundaki export seçenekleri arttrııldı (pdf, csv,rtf )
 • Sorgu sayfalarında görsel düzenlemeler yapıldı–>Seçeceğiniz alanlar ve istatistik rapor alanlarının görsellikleri düzenlendi
 •  Liste sonuçlarındaki filtreleme alanları geliştirildi.

 • Sorgu ve formlarda layout desteği eklendi.
 • Sorgulara Topn özelliği eklendi.
 • Sorgularda sorgu bazında yapılan bir ayar ile left join kullanılabilmesi sağlandı.
 • Form ve rapor içeriğinde slideshow, grid kullanılabilmesi sağlandı. 
 • Chart, Tematik sonuçlarının rapora eklenmesi sağlandı. Api üzerinden sorgu sonuçlarını kullanacak sınıflar yazılabilmesi sağlandı. 
 • Giriş sayfası WebPartlar
  • Login webpart eklendi. Bir kullanıcı ile sisteme giriş yaptıktan sonra başka bir kullanıcı ile tekrar hızlı giriş yapılabilmesi sağlandı.
  • Kullanıcı sayacı webpart alanı eklendi. Sayaç Netigma uygulamasına kaç kullanıcı girişi yapıldığını  gösteriyor.
 • İstatistik sorgu sonuçlarına link eklenebilmesi sağlandı
 • Tematik seçenekleri artırıldı.

Mataveri Geliştiricileri için Yenilikler

 • Meta arayüzleri değiştirildi. Sorgu için alan seçme, Sorgu sayfası için sorgu seçme basitleştirildi.
 • Veritabanı tablo yönetimi arayüzü iyileştirildi
 • Metaveri üzerinde silme yeteneği getirildi.
 • Rapor hazırlama arayüzünde kullanılan html editör değiştirildi. Daha az html bilgisi ile ekranlar hazırlanabilmesi sağlandı.
 • Menü hiyerarşisinin sürükle bırak ile düzenlenebilmesi sağlandı.
 • Sorguların varsayılan sıralama özelliklerinin ayarlanabilmesi sağlandı.
 • Kolonların renk, yükseklik ve genişliklerinin tanımlanabildiği ekranlar eklendi.
 • Sorgu, Sorgu Sayfası, Form ve Raporlar için seçili olan nesnenin bir kopyasını oluşturan Klonla özelliği eklendi.

Sistem Yenilikleri

 • Uygulama tarayıcı bağımsız hale getirildi.
 • Kurulum kolaylaştırıldı.
 • Çoklu dil desteği eklendi. CDA ile kullanılabilecek xml export, import arayüzleri hazırlandı.
 • Meta veritabanı kullanımı bırakıldı. Meta bilgiler xml üzerinde tutulmaya başlandı.
 • Bir web sayfası ihtiyacı olmayan linklerin oluşturulabilmesi sağlandı. Artık x servisindeki verileri veritabana almak, Bir servisi başlatmak, Yedekleme zamanlamak için ara web sayfası hazırlamak gerekmiyor.

Geliştiriciler için yenilikler

 • Nesnel yapı güçlendirildi. Özellik eklemek kolaylaştırıldı.
 • Netigma dışından nesne yazılabilmesi sağlandı. Form alanları, Grid alanları , Rapor alanları ve Link türleri için dışardan nesne yazılabiliyor ( .Netframework ).
 • Ek Dosya altyapısı değiştirildi. Netigmayı Farklı arşiv sistemlerine bağlamayı kolaylaştıracak altyapı hazırlandı..
 • Standart .net çoklu dil desteği kullanılmaya başlandı. Geliştirici dokümanları hazırlandı.
 • Rapor altyapısı geliştirildi.
  • Dışardan nesne yazılabilmesi sağlandı.
  • Yaşayan sayfalar hazırlanabilmesi sağlandı.
  • Performansı artırıldı.
  • Hazırlanan raporun grid üzerinde rowtemplate veya columntemplate olarak kullanılabilmesini sağlayacak yapı hazırlandı
 • Sorgulama ve grid nesneleri tek bir sayfa ve sınıfın kontrolünden çıkarıldı. Kullanım kolaylaştırıldı.
 • Gislibrary 6 kullanılmaya başlandı.
 • Veritabanı kolonu dışında sanal kolon tipleri eklendi  (SQL macro, Text )
 • html içeriklerde doctype html 4.1 standardına geçildi. • No labels