Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

'TRANET', Yol projelerinin düşey trafik işaretlemelerini, 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunu ve Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik İşaretleri Standartlarında tüm aşamaları ile gerçekleştirir.  

Tüm Trafik Projeleri Hiçbir Altlık Veriye Bağlı Olmadan Kolaylıkla Tasarlanırlar 

TRANET ile trafik projelerinin üretilmesi için mutlaka bir yol proje girdisine ihtiyaç yoktur. Trafik projeleri Google, Yahoo, Bing vb. Web Haritaları ya da basit raster haritalar, hatta yol güzergahını gösteren tek bir çizgi üzerinde de kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

 Video


TRANET

Trafik Projeleri İçin Gerekli Tüm Levha Tipleri Kullanıma Hazır Olarak Mevzuatlarla Tam Uyumlu Olarak Modül İçerisinde Yer Alırlar. 

Düşey işaretleme kapsamındaki tüm levhalar ‘Tehlike Uyarı Levhaları, Trafik Tanzim Levhaları, Bilgi İşaretleri, Durma ve Park Etme İşaretleri, Yapım Bakım ve Onarım İşaretleri ve Paneller’ grupları altında yer alırlar. Mevzuatlarda tanımlanmış olan tüm trafik işaretleme levhaları, kullanıma hazır ve vektör yapıda akıllı levhalar olarak yer alırlar. Her bir levha, ait olduğu grup altında, arayüz üzerinden seçilerek tasarlanabilir yapıdadır. 

 Video


Proje Maliyetleri Güncel Poz Numaraları ve Bu Pozların Birim Fiyatlarına Göre Tüm Detayları İle Otomatik Raporlanır 

Trafik projeleri çıktıları için gerekli olan veriler, TRANET ile daha proje üretilirken arka planda otomatik olarak hazırlanırlar. Bu çıktılardan biri olan ‘Levha Metrajları’ tek bir işlem ile anında excel raporu olarak alınabilir.

Alınan ‘Levha Metrajı’   raporlarında levhaların adı, malzemesi, geometrisi, boyutu gibi bilgilerin yanı sıra; KGM tarafından resmi olarak yayınlanmış olan poz numaraları,  her bir levhaya özgü poz açıklamaları, ilgili poz numarasının birim fiyatı ve levhanın toplam fiyatı gibi  proje maliyetini belirleyen birçok bilgiye otomatik olarak ulaşabilir.Bu sayede trafik projelerinin imalata geçilmeden önce proje maliyetinin ne olacağı tüm detayları ile raporlanmış olur.

 Video

TRANET

TRANET

Trafik Projelerindeki Bilgi Levhaları Dinamik ve Akıllı Yapıda Kolaylıkla ve Hızla Tasarlanırlar

Trafik projesi oluşturulmak istenilen projenin; Güzergah dosyası, Km bilgisi, Seçilen güzergah üzerindeki konumu, Proje hızı ve platform genişliğine göre yazı serisi, Malzeme cinsi, Konsol ve direk ayak tipi ve diğer tüm proje bilgilerine göre levhalar otomatik olarak kolaylıkla tasarlanır.

Levha üzerinde yer alacak yerleşim bilgileri dinamik ön izleme penceresi üzerinde yalnızca veri girişi yapılarak kolaylıkla tasarlanır. Yapılan her değişiklik, dinamik levha ön izleme penceresinde anlık olarak gözlemlenir. Levha üzerindeki yerleşimlerin hangi tür yolda hangi renk ve tasarımda olması gerektiği mevzuata uygun ve dinamik yapıda oluşur. Bu sırada tasarlanan levhanın boyutu, mevzuat standartlarında olması gereken büyüklükte otomatik olarak oluşur.

Konsola Asılan (T ve L Tipi) Yön Levhaları için gerekli olan tüm yön okları, levha eklenmeden önce editör üzerinden, istenen şekil ve açıda dinamik olarak oluşturulabilir.

 Video
 Video

Tüm Levhalar İstenildiğinde Kullanıcı Tanımlı Olarak Düzenlenebilir Vektör Yapıdadırlar

Trafik projelendirme sürecinde TRANET ile tasarlanan tüm levhalar, KGM Trafik İşaretleme Mevzuatı ile birebir uygun olarak vektör yapıda oluşurlar. Bununla birlikte her proje için gerekli olabilecek kullanıcı tanımlı levha düzenlemeleri için tasarlanan esnek yapı sayesinde her bir levha kolaylıkla düzenlenebilirler.  Düzenlenen levhaların boyutları anlık olarak güncellenir ve levha metraj raporlarında yeni boyutları ile fiyatlandırılır.

 Video

TRANET

Tasarlanan Her Bir Levha İçin Gerekli Tüm Sözel Bilgiler Eşzamanlı Otomatik Olarak Oluşur 

TRANET, grafik ve sözel ilişkiyi her bir levha için dinamik olarak oluşturur. Bu sayede oluşturulan her bir levhanın tüm sözel verileri için eş zamanlı olarak bir kayıt oluşur; Sözel bilgiler, grafik proje tasarımı, proje ve maliyet raporlarına otomatik olarak yansır.

 Video

Mevzuat ve Yönetmeliklere Uygun Gelişmiş Proje Çıktıları & Raporlamalar

Trafik projeleri çıktıları için gerekli olan veriler, TRANET ile daha proje üretilirken arka planda otomatik olarak hazırlanırlar.

‘Levha Metrajları’ ve ‘Km Bazlı Trafik İşaretleri Levha Listesi’  tek bir işlem ile anında excel raporu olarak alınabilir. Alınan metraj raporlarında her bir levhanın; Grup Adı, Levha İmajı, Malzeme Cinsi, Boyut ve Geometri Bilgileri, Referans ve Pafta Numaraları, Kilometre bilgileri, Yazı serisi, levha fon renkleri, KGM tarafından resmi olarak yayınlanmış olan poz numaraları ve her bir levhaya özgü poz açıklamaları gibi birçok bilgi yer alır. Bu sayede trafik projelerinin imalata geçilmeden önce proje maliyetinin ne olacağı tüm detayları ile raporlanmış olur.

Yönetmeliklere uygun şekilde boyutlandırılan her bir levhaların ölçülendirilmiş detay planı tüm proje için tek bir işlem ile alınabilir.

 Video

TRANET

 

Sürdürülebilir Trafik Bilgi Sistemi 

TRANET ile üretilen projelerin sağladığı mevzuatlara uygun standart grafik ve sözel veri sayesinde, belediyelerde sürdürülebilir trafik bilgi sistemlerinin de kurulup güncel kalması mümkün hale gelir.

Mücavir alanlar içerisinde kalan tüm yolların trafik işaretleme projelerinin yapılmasından, bu projelerin sahadaki uygulamasının gerçekleştirilmesinden ilgili belediyeler sorumludur. TRANET bu anlamda belediyelerdeki bu ihtiyacı son derece kolay bir şekilde çözmek için tasarlanmıştır.  

 Video

Netcad Tranet ile Üretilen Projelerdeki Veriler, Saha Çalışmalarına Anlık Olarak Aktarılabilir

TRANET ile oluşturulan projede seçilen levhaların veya projedeki tüm levhaların koordinatları tek bir işlem ile GPS, akıllı telefonlara, tabletlere vb.cihazlara gönderileblir. Bu sayede trafik projelerinde konumlandırılan her bir levha, sahada tam olarak yer alması gerektiği koordinatta uygulanmış olur. Levhaların saha uygulamalarının doğruluk kontrolü ise konumlandırılan levhaların koordinatlarının GPS, akıllı telefon, tablet vb.cihazlar üzerinden Netcad’e aktarılması kolaylıkla sağlanabilir. 

 Video


TRANET

Örnek Uygulama Dökümanları ve Proje Videoları

 

  • Page:
    TRANET Proje Uygulamaları 'Trafik İşaretleri Projelendirme Uygulamaları', Düşey işaretlemelerin standartlara tam uyumlu bir şekilde üretilmesi süreçlerini içerir.

Teknik Videolar

 Levha Kütüphaneleri
 Vektör Yapı
 Dinamik Yapıda Bilgi Grubu
 Levha Listesi
 Çıktılar
 Saha Çalışmaları
 Düşey İşaret Metraj Raporu
 Levha Detay Planı
 
 Konsola Asılan T ve L Tipi Yön Levhalarının Tasarlanması