Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

ZAMAN GEZGINI

'ZAMAN GEZGİNİ', aynı bölgeye ait farklı zamanlarda gerçekleştirilmiş projelerin, geçmişten bugüne gösterdiği değişimin, istenilen tarihler arasında hareket edebilen bir slider sayesinde kolaylıkla izlenebilmesini sağlayan Netstore ürünüdür.

Örneğin; imar planlarının geçmişten bugüne gelişimi, kentin imar planlarına ne kadar uygun olarak reaksiyon gösterdiği, gecekondulaşmanın zaman içerisinde nasıl bir yol izlediği, orman yangınları, afetler öncesi ve sonrası değişimler, Taş Devri' nden günümüze kadar yerleşim alanları vb. gibi zaman içerisindeki değişimlerin projeler üzerinden geçmişten bugüne izlenebilmesini sağlar.

Raster ve vektör veri formatları üzerindeki zamansal değişiminin takip edilmesi sağlanabilir.

Farklı zaman değerleri girilmiş olan raster ve vektör verilere sahip CAD ve GIS yapısındaki verilerin özel bir slider kontrolü aracılığıyla zamana göre değişimini gösterir.

Verilere ait tarih girişleri yapılarak değişimin izlenmesi sağlanabilir.

Farklı zaman aralıklarında ki değişiklikler slider kontrolü ile anlık olarak izlenebileceği gibi  'Tarih Girişi' sayesinde manuel tarih girişi yapılarak girilen tarihteki duruma anında ulaşılabilir.  Slider kontrolü ile istenilen zaman aralıklarına geçiş yapılarak, farklı zaman aralıklarındaki değişiklikler gözlemlenebilir, seçili zaman aralığındaki veri ve projelere istenilen ölçekte zoom in/out yapılabilir ve farklı tarihlerde oluşturulmuş olan veriler zaman gezgini üzerindeki video izleme özelliği sayesinde izlenebilir.

Raster ve vektör veri formatları üzerindeki zamansal değişiminin takip edilmesi sağlanabilir.

Farklı zamanlarda karolanan raster veya GPS verisi gibi farklı zaman damgalarına sahip vektör verilerin yüklenmesi durumunda zaman gezgininde bu veriler otomatik olarak görüntülenir. Tüm zaman değişimi limitlenebilir; limit bulma özelliği sayesinde tüm zaman limiti de gözlemlenebilir.

Teknik Videolar

 Zaman Gezgini
 Zaman Gezgini | Yol Kamulaştırma
 Zaman Gezgini | Uydu Görüntüsü
 
 Zaman Gezgini | Şehir Planı
 

Haberler

Başarı Hikayeleri