Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

e-Devlet Entegrasyonu

Tapu ve Kadastro, Mekansal Adres Kayıt Sistemi ve Kimlik Paylaşım Sistemi servisleri entegrasyonunu sağlayan uygulamalar bütünüdür.

KEOS.KPSService

Kimlik Paylaşım Sistemi Entegrasyon Uygulaması

KEOS.MAKSService

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri  MAKS Sistemi Entegrasyon Uygulaması

KRM.TAPU

 KRM.TAPU Tapu Kadastro Sistemi Online Servis Entegrasyonu Web Uygulamasıdır.

KRM.MOBILTAPU

NETCAD/TAPU Mülkiyet Analizi

NETCAD/TAPU

  • No labels