Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

NETIGMA Developer - Ana Sayfa

Kod yazmak son çaredir

Kodlamadan önce Netigma yeteneklerini iyi incelemenizi öneriyoruz. Netigma yetenekleri için buraya tıklayınız.

Netigma üzerindeki özellikler ihtiyacınızı karşılamıyorsa küçük eklentilerle tüm form veya sorguyu yeniden yazmadan Netigma'yı geliştirebilirsiniz.

Örneğin, Netigma üzerinde tanımlı olan form veri giriş tipleri yeterli değilse sadece kendi form editörünüzü hazırlayabilirsiniz. Hazırladığınız editör meta hazırlama arayüzlerinden seçilebilir duruma gelecek. Netigma formlarında hazırladığınız editör kullanılabilecek. Daha fazla bilgi için bkz: Netigma nasıl özelleştirilir

Geliştirme Ortamı

Netigma Meta sınıfları Web/Windows bağımsızdır. Mevcut yorumlayıcı sınıfları asp.net ile geliştirilmiş web kontroller içerir. Netigma ile uygulama geliştirmek veya Netigma üzerine eklenti yazmak için aşağıdaki uygulamalar kurulmuş olmalıdır.

  • netFramework 4.6
  • Visual Studio 2015
  • Netcad Base 3 veya üzeri
  • Harita etkileşimi kullanılacaksa Netgis Server 5

Nasıl Yapılır

 Tüm nasıl yapılır sayfaları...